Default hero image

Stöd till traumatiserade

barn i Egypten

Enligt de första rapporterna har 13 barn dött under upproret i Egypten. Många fler barn har skadats och bevittnat brutalt våld. UNICEF utbildar nu lärare och socialarbetare så att de ska kunna ge psykologiskt stöd till oroliga barn.

Skribent |

Publicerad |

2011 02 22

Uppdaterad |

2011 02 22

Stöd till traumatiserade barn i Egypten

Förhoppningar om en bättre och mer demokratisk framtid i Egypten har kantats av förtvivlan över brutalt våld och förlorade anhöriga. 365 människor har dött under revolten, enligt en första sammanställning. Tusentals andra har skadats. Hemlösa barn, som lever och arbetar på gatorna, har varit särskilt utsatta.

– Alla rapporterade dödsfall och skador där barn är inblandade måste utredas noggrant. Dessutom sägs barn ha blivit häktade och även betalda för att agera motdemonstranter. Vi måste se till att barns rättigheter efterlevs och att uppgifter om övergrepp undersöks och följs upp, säger Philippe Duamelle som är UNICEFs chef i Egypten.

Barn beskjutna

En av de ungdomar som drabbats är Mohamed, 15 år. Han berättar hur han och hans kompisar blev beskjutna med gummikulor och tårgas när de befann sig bland demonstranter.

– Jag fick en gummikula i handen, det gjorde fruktansvärt ont. De hjälpte mig att ta ut den på sjukhuset, säger han.

En tonårig flicka såg sin vän bli skjuten i ryggen. Hon följde henne till sjukhuset och stannade i dagar, tills vännen började må bättre.

UNICEF utökar stödet

UNICEF och samarbetspartners har nu startat stödverksamhet i Kairo och Alexandria som riktar sig särskilt till barn som har upplevt traumatiska händelser under revolten.

Socialarbetare och lärare kommer att tränas att bli bättre på att identifiera barn med posttraumatiskt stressyndrom. De ska få utbildning i hur de kan stötta dessa barn och om vart de kan hänvisa dem som behöver mer professionell hjälp. Även lärare i övriga landet kommer att utbildas, via videokonferenser.

Enligt Hashem Bahary, professor i psykologi vid Al-Azhar universitetet, beräknas 30 procent av barnen i Egypten lida av oro och depression.

– Vi lär socialarbetare, psykologer och lärare metoder att arbeta med traumatiserade barn. Det handlar om att minska oron och stressen genom att förmå barnen att öppna sig och bearbeta det som har hänt, säger professor Bahary.

Protesterna ger hopp 

UNICEF arbetar för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Organisationen har verksamhet i samtliga länder i norra Afrika och Mellanöstern. Barnfattigdom är ett stort problem i området. Många barn bor och arbetar på gatan och har inte råd att gå i skolan. Ett annat stort problem är diskrimineringen mot flickor och att majoriteten av flickor i flera av länderna blir könsstympade. UNICEF hoppas att protesterna i regionen ska leda till att barns och ungdomars rättigheter tas på allvar och att dagens unga kan få en större framtidstro.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

IMG_7009.jpg
Våld i hemmet

Igår kom äntligen propositionen om barnfridsbrottet, en ny straffbestämmelse som innebär att det blir olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Det nya lagförslaget är ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter och göra fler former av våld mot barn straffbara.

nin-rung-2-scaled.jpeg
Sverige

Coronapandemin innebär en kris av sällan skådat slag. En kris som slår extra hårt mot barn i utsatta situationer. Idag gästbloggar Nina Rung, kriminolog och grundare av ideella föreningen Huskurage, om hur vi ska garantera barns skydd framför föräldrarnas rätt.

un0220698.jpg
Våld i hemmet

Ett viktigt steg framåt tas nu för att göra fler former av våld mot barn straffbart. En statlig utredning som presenterats föreslår att en ny straffbestämmelse, barnfridsbrottet, ska införas som gör det olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Idag skickar vi in vårt remissvar på förslaget. Vi är över lag mycket positiva men belyser också en del rättsliga dilemman där barnets rättigheter får ge vika för rättsliga grundprinciper.