Ukraina-slovakien-psykiskohalsa-flykting-2023

Barns psykiska hälsa

– alla investeringar behövs

1 av 7 barn och ungdomar lever med psykisk ohälsa. Det är en av vår tids största kriser. Att så många unga mår dåligt pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt.

Skribent |

Publicerad |

2023 10 10

Uppdaterad |

2023 10 10

Barns psykiska hälsa - alla investeringar behövs

Att må psykiskt dåligt är inte bara en fruktansvärd situation för det enskilda barnet utan ger även mer långtgående ekonomiska konsekvenser för samhället i stort. UNICEF driver flera program med fokus på psykosocialt stöd och skyddsåtgärder. Däribland skolprojekt och föräldrautbildningar. Utöver det bedriver också UNICEF påverkansarbete för att få regeringar att finansiera arbete på området och för att sätta saker i rullning. UNICEF arbetar också med kommunikation i frågan för att bryta stigma och förändra den allmänna debatten. Men det kvarstår stora investeringsbehov för åtgärder och det behövs fler program som främjar barns psykiska hälsa.

Psykisk hälsa och välmående är grundläggande byggstenar i ett barns hälsosamma utveckling och framtid. Hälften av alla psykiska besvär utvecklas före 14 års ålder. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är oerhört viktiga och kan göra stor skillnad. Särskilt när miljoner barn världen över lider av stress och oro.

Men gapet mellan behovet av stöd för barns psykiska hälsa och finansieringen är stort. Globalt allokeras endast 2,1 procent av regeringars hälsobudgetar till psykisk hälsa (1% i låginkomstländer). Det leder till stora konsekvenser. 

Att ignorera psykisk hälsa är förödande för såväl barn, ungdomar, familjer och samhällen. Dessutom överstiger den ekonomiska kostnaden för att inte göra någonting närmare 400 miljarder dollar per år. Pengar som istället skulle kunna investeras i samhällen för att göra verklig skillnad för oerhört många barn.

Ukraina-slovakien-psykiskohalsa-flykting-2023
Yogaklasser är en populär aktivitet som anordnas av UNICEF-stödda Blå punkter i Košice, Slovakien, för att stödja Ukrainska flyktingars mentala hälsa.© UNICEF/UNI426371/Le Lijour

Den 10 oktober är Världsdagen för psykisk hälsa. Därför höjer vi på UNICEF vår röst och vädjar till näringslivet att stödja oss i vårt arbete för alla barns rätt till en god psykisk hälsa och välbefinnande. Företag spelar en avgörande roll för att öka medvetenheten och driva på investeringar och åtgärder. Att samarbeta med företag hjälper oss att göra verkliga framsteg i vårt arbete och vi har sett hur strategiska partnerskap kan ha den mest omedelbara effekten. Som till exempel samarbetet med Spotify där vi genom deras globala plattform når unga med stöd för psykisk hälsa.

Spotifys plattform, räckvidd och expertis kring innehåll i kombination med UNICEFs kunskap om psykisk hälsa, globala räckvidd och erfarenhet av samarbeten gör att vi tillsammans kan nå de som är svårast att nå. Tillsammans kan vi arbeta för att bryta de stigman som finns kring psykisk ohälsa. Vi strävar efter att genom detta partnerskap kunna påverka ungas psykiska välbefinnande på ett betydande sätt, både nu och i framtiden.

Vi måste samarbeta och bidra med det vi kan för att vända utvecklingen. Var med och skriv om historien för världens barn tillsammans med oss. 

Läs mer om våra partnerskap och hur ditt företag kan bidra här.

Kopiera länk
Pojke leker - Ukraina 2023
Psykisk ohälsa

Trots att Europeiska unionen är ett av de bästa områdena i världen för barn att växa upp i hotas miljontals barns välmående av växande fattigdom, psykisk ohälsa och sexuella övergrepp på nätet, enligt en ny rapport från UNICEF. Inför det kommande EU-valet uppmanar vi till bättre skydd av barns rättigheter.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

un0326753-scaled.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringar, pandemier och psykisk ohälsa känner inga gränser, men det gör inte heller barn och ungas driv att få vara med och påverka. I vår nya fotoutställning, med 100 fotografier som alla bär på en historia och ett hopp om en hållbar framtid, visar UNICEF Sverige på vikten av att barn och unga får göra sina röster hörda.