Pojke leker - Ukraina 2023

11 miljoner barn i EU

lider av psykisk ohälsa

Trots att Europeiska unionen är ett av de bästa områdena i världen för barn att växa upp i hotas miljontals barns välmående av växande fattigdom, psykisk ohälsa och sexuella övergrepp på nätet, enligt en ny rapport från UNICEF. Inför det kommande EU-valet uppmanar vi till bättre skydd av barns rättigheter.

Skribent |

Publicerad |

2024 02 29

Uppdaterad |

2024 02 29

Stora utmaningar för barn i EU

Inför valet till Europaparlamentet senare i år, i Sverige 9 juni, släppte UNICEF rapporten The State of Children in the European Union 2024 som presenterar fakta och statistik om barns mående och utveckling i unionen. 

Rapporten visar bland annat att 11 miljoner barn i EU lider av psykisk ohälsa, 20 miljoner barn riskerar att hamna i fattigdom eller exkluderas socialt, och 13 procent av barnen (12 - 16 år) har utsatts för sexuella närmanden online. Enligt rapporten har andelen 15-åringar i EU som uppger att de är nöjda med livet sjunkit från 74 procent 2018 till 69 procent 2022, vilket innebär att 220 000 färre barn är nöjda med livet. 

EU påverkar miljoner barns liv 

EU:s beslut, lagstiftning och finansiering har enorm påverkan på barns liv både inom och utom unionen. EU har de senaste åren uppnått viktiga milstolpar, exempelvis genom en strategi för barns rättigheter (2022).  

EU:s barngaranti (2021) har också gjort stor skillnad, vilken syftar till att stödja medlemsstater att garantera grundläggande samhällstjänster av god kvalitet för barn som förskola, sjukvård och boende. Men som The State of Children in the European Union 2024 visar finns mycket kvar för EU att göra när det kommer till att säkra barns rättigheter. 

För att stärka barns rättigheter uppmanar UNICEF EU att:  

  • Påskynda genomförandet av de framsteg som gjorts när det gäller barns rättigheter, och öka investeringarna i områden som är avgörande för barn som skola, sociala skyddsnät och socialtjänst. 

  • Minska barnfattigdomen och stötta barn i utsatthet, bland annat genom att genomföra den europeiska barngarantin fullt ut i hela EU. 

  • Anta en omfattande, långsiktig och bred strategi för barns psykiska hälsa med ett tydligt rättighetsperspektiv. 

  • Utvärdera vilken effekt Gröna given (Green New Deal) får för barns hälsa och välbefinnande för att vägleda miljölagstiftning och miljöpolicyer. 

  • Uppdatera och upprätthålla lagstiftning som främjar säker användning av digital teknik för barn. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Flicka i Sudan äter RUTF
Sudan

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Barn med psykolog - Ukraina 2022
Sverige

Nyheter om konflikter, katastrofer och olyckor sprids snabbt. Barn kan få veta via äldre syskon, kompisar eller sociala medier – innan vi vuxna ens hunnit reagera. Detta kan skrämma och skapa oro hos barnet, eller väcka nyfikenhet. Du som vuxen kan hjälpa barnet att förstå och sätta saker i perspektiv.