Flicka-med-flator490.jpg

Barnen ser på när

pappa slår mamma

Skribent |

Publicerad |

2010 11 16

Uppdaterad |

2010 11 16

Barnen ser på när pappa slår mamma

Maja är fyra år och hennes lillebror Carl har precis fyllt ett .

Föräldrarna heter Cecilia och Lars och grälar ofta. När Lars, som arbetar som polis, blir arg så slår han Cecilia och på senare tid har han blivit allt våldsammare. Bland annat drar han henne i håret, stampar på hennes fötter och en gång knäar han henne så att ett revben går av.

Lilla Carl och framförallt Maja har varit med vid flera tillfällen då mamma blivit slagen. Senast var det när Lars skallade Cecilia så att hon fick en bula och ett blått öga. Vid ett tidigare tillfälle kastade Lars in Cecilia i en byrå så hon fick ett stort blåmärke på ryggen.

Ofta kryper Maja in i sitt ”Pippitält” och gömmer sig – där vill hon vara när det är bråk hemma.

Lars döms för misshandel av mamman och får åtta månaders fängelse.

Borde inte domstolen ta hänsyn till det psykiska lidande barnen utsätts för i samband med att de tvingas bevittna själva misshandeln av mamman?

Enligt barnkonventionen får ingen utsätta ett barn för skada, och alla barn har rätt till skydd mot alla former av fysiskt och psykiskt våld.

Om barnkonventionen vore svensk lag skulle beslutsfattare vara tvungna att ta barns rättigheter på allvar. Mer kunskap hos både professionella och privatpersoner leder också till ett ökat civilkurage och en större vilja att agera när barn far illa.

Din röst gör skillnad – skriv under för barnkonventionen som lag! Och hjälp oss att sprida kampanjen genom att Facebook-gilla (ge gärna din egen kommentar i dela-fältet) och twittra nedan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.