UNICEFÄmne
Översvämningar

Översvämningar

När naturkatastrofer, som översvämningar, inträffar är det alltid barnen som drabbas värst. UNICEF finns ofta redan på plats och ställer snabbt om till akut humanitär hjälp; som rent vatten, näring, sjukvård, värme och skydd mot våld och övergrepp.

Unicef Logo Swedish
Sri Lanka

De senaste veckornas monsunregn har slagit oerhört hårt mot befolkningen i Sri Lanka. Regeringen, FN och internationella hjälporganisationer ber nu gemensamt om nära 340 miljoner kronor för att kunna bistå med humanitär hjälp till över en miljon människor under det närmsta halvåret.

Unicef Logo Swedish
Sri Lanka

De värsta monsunregnen på över 50 år har tvingat över 300 000 människor att lämna sina hem. Hittills rapporteras 23 människor ha dött på grund av översvämningen och 36 ha blivit skadade. UNICEFs första hjälpsändning kom fram igår.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Mer än fyra månader efter de värsta översvämningarna i landets historia, varnar nu UNICEF för att vintern kommer att ytterligare förvärra de pakistanska barnens svåra situation. Redan idag lider miljontals barn av akuta luftvägsinfektioner och undernäring. Och många av dem som lämnat flyktinglägren möts av raserade hem och förstörda grödor. Mer pengar behövs akut.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Arbetet i det översvämningsdrabbade Pakistan är långt ifrån över. UNICEFs livsviktiga arbete för drabbade barn och familjer hotas nu av en allvarlig underfinansiering. Endast 53 procent av den efterfrågade budgeten har kommit in och man ber nu om mer stöd.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Många människor återvänder nu till sina hembyar efter den förödande katastrofen. Krisen är långtifrån över. Miljontals människor är fortfarande i akut behov av tak över huvudet, rent vatten, hälsovård, utbildning och skydd.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Över 10 miljoner barn har drabbats av översvämningarna i Pakistan och 2,8 miljoner av dem är yngre än fem år. Arbetet med att hjälpa familjer och barn pågår febrilt, men insatserna räcker inte. Barnen är fortfarande i desperat behov av mat, vatten, näring, vaccin och hälsovård för att överleva. Nu ber UNICEF om ännu mer pengar till barnen.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

När världen omkring barnen kollapsar behöver de inte bara vatten, mat och sjukvård – utan också skydd mot övergrepp och psykosocial hjälp. Att upprätta säkra trygga områden för att skydda barnen ingår alltid i UNICEFs katastrofinsatser. I Pakistan har hittills 109 så kallade "child-friendly spaces" öppnats i de översvämningsdrabbade områdena.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Nu börjar sjukdomar spridas i de översvämningsdrabbade områdena. UNICEF har fått rapporter om flera hundratusen fall av akut diarré, hudinfektion och allvarlig luftvägsinfektion. Hotet om en andra dödsvåg på grund av epidemier kan snart bli verklighet och det är bråttom att rädda de 8,5 miljoner barn som överlevt från att dö.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Vattnet stiger och mer regn är på väg. Mammor flyr sina hem med småbarn klängande på ryggen. Törstiga barn tvingas dricka förorenat vatten. En femtedel av landet ligger redan nu under vatten och för varje minut ökar risken för en ännu värre katastrof. UNICEFs högsta chef, Anthony Lake, vädjar nu om mer pengar snabbt för att kunna rädda barns liv.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Översvämningarna har nu skövlat stora områden i Pakistan och katastrofen bedöms som den värsta i mannaminne. FN beräknar att över 15 miljoner människor har drabbats, vilket är betydligt fler än vid tsunamin. Nästan hälften är barn – och just nu 3,5 är miljoner av dem i akut behov av hjälp. Deras liv hotas främst av kolera, diaréer, tyfus och andra dödliga sjukdomar som sprids på grund av förorenat vatten.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

FN uppmanade igår världens länder att bidra med 460 miljoner dollar, cirka 3,2 miljarder kronor, för att hjälpa de miljontals människor i Pakistan som drabbats av översvämningarna i landet. Pengarna ska gå till akuta humanitära hjälpinsatser under de närmaste tre månaderna.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Det häftiga regnovädret förväntas fortsätta under de kommande dagarna och situationen blir allt värre. Av de cirka 14 miljoner människor som hittills drabbats är 6 miljoner barn och siffran stiger för varje dag. UNICEF ser till att kvinnor och barn prioriteras. Förödelsen är enorm och mer pengar behövs.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Katastrofhjälpen har börjat komma fram i Pakistan i de områden där vattnet sjunkit undan. UNICEF har de senaste dagarna undersökt vilka skador som uppstått på grund av översvämningen och var insatserna behövs mest. Viktigast just nu är att se till att människor har tillgång till rent vatten och att förhindra spridning av vattenburna epidemier.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

UNICEF sänder katastrofhjälp till miljontals människor som drabbats av svåra översvämningar i nordvästra Pakistan. Översvämningarna sägs vara de värsta i regionen på 80 år och har hittills drabbat nära 4 miljoner, av vilka 1,4 miljoner är barn.

Unicef Logo Swedish
Asien

UNICEF uttrycker i dag djup oro för de miljontals barn och kvinnor som flytt undan översvämningarna. Sammanlagt har nu över 50 miljoner människor drabbats, varav flera miljoner är barn under fem år. Siffran väntas stiga eftersom regnperioden inte är över ännu.

Unicef Logo Swedish
Asien

Efter veckor av svåra översvämningar i Indien, Nepal, Pakistan och Bangladesh hotar nu en annalkande hälsokatastrof. UNICEF driver en massiv hjälpaktion för att förhindra att miljontals barn dör av diarréer och andra epidemier.

Unicef Logo Swedish
Myanmar

Södra delarna av Burma har drabbats av översvämningar efter kraftiga skyfall i början av juli. Förra veckan anlände UNICEFs katastrofhjälp till staden Thandwe för att underlätta livet för de familjer som har förlorat sina hus och som har brist på rent dricksvatten.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

Situationen i sydvästra Pakistan är fortsatt kritisk, inte minst för de tiotusentals barn som hotas av undernäring och sjukdomar. Det är mycket svårt att ta sig fram i området och landets regering har nu inlett ett nära samarbete med FN och UNICEF för att undsätta de nödställda.

Unicef Logo Swedish
Moçambique

Över 120 000 människor - hälften av dem barn - har hittills blivit hemlösa på grund av översvämningar i Mocambique. Ytterligare 285000 människor är hotade på grund av det höga vattenståndet i floden Zambezi och dess bifloder. UNICEF finns på plats och har ställt om den reguljära verksamheten för att möta de akuta behoven.