Default hero image

Hälsokris växer

i Pakistan

Nu börjar sjukdomar spridas i de översvämningsdrabbade områdena. UNICEF har fått rapporter om flera hundratusen fall av akut diarré, hudinfektion och allvarlig luftvägsinfektion. Hotet om en andra dödsvåg på grund av epidemier kan snart bli verklighet och det är bråttom att rädda de 8,5 miljoner barn som överlevt från att dö.

Skribent |

Publicerad |

2010 08 26

Uppdaterad |

2010 08 26

Hälsokris växer i Pakistan

Omfattningen av översvämningarna i Pakistan är ofattbar. Mer än 160 000 kvm har drabbats. Det är en femtedel av landet – en yta lika stor som Belgien, Österrike och Schweiz tillsammans. Naturkatastrofen har lämnat efter sig ett vattenlandskap där trädtoppar och telefonstolpar sticker upp här och där. Jordbruk, skördar, torg, vägar skolor, hus, byar – allt ligger under vatten. Fem miljoner pakistanier har förlorat sina hem och hundratusentals har redan drabbats av undernäring, hudinfektioner, luftvägsinfektioner och diarré.

"Det finns ingen tid att förlora"

UNICEFs asienchef Daniel Toole är nyss hemkommen från Pakistan. Han har under de tjugo år som han arbetat i olika katastrofområden världen över, aldrig sett en sådan enorm förödelse:

– Det finns ingen tid att förlora. Jag har talat med många mammor som försöker överleva med sina barn i den intensiva hettan. Det är över 40 grader och både mammor och barn är sjuka i diarrér och andra sjukdomar. Hur ska de överleva detta? Vad i hela världen ska de ta sig till när det börjar regna igen?

– UNICEFs medarbetare arbetar dygnet runt, men det räcker inte. Området är oändligt stort och logistiken komplicerad. Hundratusentals människor är fortfarande avskurna från hjälp. Det är brist på läkare, vårdpersonal, helikoptrar… nästan allting.

 Daniel Tool sänder ut ett nödrop för mer hjälp. Läs mer om detta i artikeln: Why the world must help Pakistan på CNNs hemsida (artikeln är på engelska).

Rent vatten till 1,9 miljoner drabbade

Varje dag förser UNICEF 1,9 miljoner drabbade med rent vatten. Tankbilar går skytteltrafik, befintliga brunnar och vattenledningar repareras. UNICEF distribuerar hopfällbara vattenreservoarer och alla de rör och kranar som behövs för att installera tillfälliga vattenstationer. Mobila toaletter sätts upp och man levererar också vattenreningstabletter, vätskeersättning och hygienartiklar som förhindrar att barn och deras familjer drabbas av diarréer och uttorkning. Trots alla insatser är fortfarande 6 miljoner kvinnor och barn i akut behov av rent vatten och toaletter för att inte dö i vattenburna sjukdomar.

Mer pengar behövs

I takt med omfattningen av översvämningarna har växt och effekten nu har blivit tydligare och lättare att öveblicka, så höjer nu UNICEF det belopp på 47 miljoner dollar som man tidigare bett om till 141 miljoner dollar. Behovet av akut katastrofhjälp är kolossalt och Pakistans barn kommer att behöva hjälp under lång tid framöver.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.