Default hero image

Sex miljoner barn drabbade

av översvämningarna i Pakistan

Det häftiga regnovädret förväntas fortsätta under de kommande dagarna och situationen blir allt värre. Av de cirka 14 miljoner människor som hittills drabbats är 6 miljoner barn och siffran stiger för varje dag. UNICEF ser till att kvinnor och barn prioriteras. Förödelsen är enorm och mer pengar behövs.

Skribent |

Publicerad |

2010 08 09

Uppdaterad |

2010 08 09

Sex miljoner barn drabbade av översvämningarna i Pakistan

Siffrorna är hämtade från FN:s senaste beräkningar som gjorts tillsammans med de regionala myndigheterna i Baluchistan, Khyber-Pakhtunkhwa och Punjab.

–  Situationen kommer förmodligen bli ännu värre, innan det vänder och börjar bli bättre. Vi arbetar för fullt för att möta de mest akuta behoven hos den drabbade befolkningen, säger Martin Mogwanja, chef för UNICEF i Pakistan och samordnare för allt humanitärt bistånd i landet.

Fördämningar brister

Översvämningarna som är orsakade av att vattnet i floden Indus svämmat över har nu nått Sindh-provinsen, som ligger i landets södra delar och hundratals byar har översvämmats. Den skyddande flodfördämningen vid Torhi, nära Sukkur i provinsens norra delar, har brustit och ytterligare fördämningar och vallar riskerar att brista.

– Trots att tillförlitliga beräkningar ännu inte är tillgängliga är vi säkra på att hundratusentals, om inte miljontals människor påverkas i denna provins, säger Dennis Bruhn, en av FNs katastrofhanteringsexperter som kom till Sindh häromdagen.

Regnet fortsätter

Enligt väderprognoser kommer kraftiga regn fortsätta att falla i Sindh under de kommande dagarna. Innan regnet avtar, kommer det att vara nästan omöjligt att nå vissa av de värst drabbade områdena för bedömning och genomförande av stödinsatser.

UNICEF är särskilt oroade över behoven hos de 600 000 människor, som fortfarande är helt avskurna i norra Khyber Pakhtunkhwa, i synnerhet som helikopterleveranser inte varit möjliga under de senaste dagarna på grund av dåligt väder. Det är just provinsen Khyber Pakhtunkhwa,som hittills är värst drabbat av de katastrofala översvämningarna. Där har uppskattningsvis 3,9 miljoner personer berörts, varav 1,5 miljon har förlorat sina hem och är hemlösa.

UNICEF samordnar hjälpinsatserna

UNICEF fungerar som samordnare för humanitära insatser i landet och stödjer nu den pakistanska regeringens ansträngningar att hjälpa de drabbade. Fokus just nu är att återställa vattenförsörjningen i de översvämningsdrabbade områdena. Vattenburna sjukdomar kan vara dödliga för små barn. UNICEF samarbetar med andra hjälporganisationer för att förhindra spridning av kolera, diarré och andra sjukdomar som sprids snabbt när människor inte har tillgång till rent vatten.

Hushåll med kvinnor och barn är prioriterade när det gäller leveransen av rent vatten och andra livsviktiga tjänster. Hittills har omkring 700 000 människor i Khyber Pakhtunkhwa provinsen åter fått tillgång till säkert dricksvatten genom lastbilstransporter av rent vatten och restaurering av 91 brunnar. Vattenfilter, tvål, hinkar och vattendunkar har också delats ut till behövande familjer.

För att förebygga att vattenburna sjukdomar sprids jobbar UNICEF och dess samarbetspartners med att sprida information i alla kanaler som står till buds och man använder bland annat radio, tidningar, foldrar, broschyrer, banners och tillkännagivanden i moskéer för att kunna nå ut med sitt budskap.

Ekonomiska hjälpbehovet enormt

Trots att det i nuläget är omöjligt att beräkna hela omfattningen av hjälpinsatsbehoven kan man redan idag se att det förväntade beloppet som krävs under de kommande månaderna kommer att ligga på hundratals miljoner dollar. Behoven som nu uppstår av de katastrofala översvämningarna går att likna vid dem som följde efter jordbävningen som drabbade landet 2005.

Med så mycket förstörelse av jordbruksmark och infrastruktur, kommer hundratals miljoner dollar att krävas för att under ett långsiktigt perspektiv åter kunna ge människor möjligheten att försörja sig och få tillgång till ett fungerade sjukvårdssystem.

UNICEF vädjar nu att få $ 47 300 000 för att finansiera de hjälpinsatser som krävs för att kunna möta de omedelbara behoven hos den drabbade befolkningen i nordvästra Pakistan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.