Default hero image

Miljoner människor drabbade av

översvämning i Pakistan

UNICEF sänder katastrofhjälp till miljontals människor som drabbats av svåra översvämningar i nordvästra Pakistan. Översvämningarna sägs vara de värsta i regionen på 80 år och har hittills drabbat nära 4 miljoner, av vilka 1,4 miljoner är barn.

Skribent |

Publicerad |

2010 08 02

Uppdaterad |

2010 08 02

Miljoner människor drabbade av översvämning i Pakistan

– Det största hotet är utbrott av vattenburna sjukdomar som diarré och kolera, vilket för barn kan vara dödligt. Vi har redan fått rapporter om diarréer bland barn. Det som behövs omgående är mat, vatten, hälsoartiklar, högenergikex, kläder och vaccin. Vi har redan levererat katastrofhjälp och kommer fortsätta flyga in mer under de närmaste dagarna för att kunna rädda liv, säger Martin Mogwanja, UNICEFs chef i Pakistan.

Dricksvattnet förstört

Översvämningarna har orsakat omfattande förstörelse av infrastrukturen i regionen. Vägar ligger under vatten, broar har sköljts bort och elledningar har fallit. Sjukhus, skolor och vattenreningssystem har tagit skada.

I ett distrikt rapporterar UNICEF att 80 procent av alla dricksbrunnar har förstörts. Många familjer har sökt skydd i skolor och andra byggnader som ligger på höjder.

Hjälp med återuppbyggnad också nödvändig

– Skördar har också blivit förstörda och boskap har dött. Det här är en jordbruksbygd och människor lever av vad som produceras lokalt, så det här leder till matbrist både nu och saboterar vinterns matförråd. Vi måste först ge människor akut katastrofhjälp och sedan hjälpa till med uppbyggnaden av de drabbade områdena, säger Martin Mogwanja.

Vad gör UNICEF?

Hittills har UNICEF distribuerat vattentankers, högenergikex och hygienkit. Vi har reparerat 73 brunnar som ger 800 000 människor vatten och gett stöd till 24 tillfälliga vårdmottagningar, som kommer kunna användas av uppskattningsvis 1 miljoner människor. 

Hjälp barn i krig och katastrofer . Ge ett bidrag här eller skänk 50 kronor genom att SMS:a LIV till 72 900!

Om UNICEF

UNICEF finns på plats i over 150 länder och territorier för att hjälpa barn överleva och utvecklas, från de första dagarna och genom tonåren.

Vi är världens största leverantör av vaccin i utvecklingsländerna. Vi ser till att barn får hälsa och näring, rent vatten och sanitet, en bra grundutbildning för alla flickor och pojkar, och att barn skyddas från våld, exploatering och hiv/aids.

UNICEF är ett fristående FN-organ och är därmed helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag, fonder och regeringar.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.