Default hero image

Efter veckor av svåra översvämningar i Indien, Nepal, Pakistan och Bangladesh hotar nu en annalkande hälsokatastrof. UNICEF driver en massiv hjälpaktion för att förhindra att miljontals barn dör av diarréer och andra epidemier.

Tiotals miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Nästan hälften av flyktingarna är barn och ungdomar, vilka är de som drabbas värst av sjukdomar och undernäring. Ett av de stora hoten mot barnens hälsa är det stillastående vattnet och bristen på rent vatten. Alla vattenkällor i området är antingen översvämmade eller förorenade och människor tvingas dricka smutsigt vatten.

UNICEFs hjälpinsats långvarig

UNICEF har från början funnits på plats i katastrofområdet och samarbetar intimt med regeringar och lokala myndigheter. Den pågående räddningsaktionen har stora svårigheter att ta sig fram till nödställda i avlägsna byar. På många håll måste förnödenheter levereras via båt eller från luften. Katastrofens omfattning är så stor att barnen kommer att behöva hjälp under lång tid framöver.

Läkare, vaccinationer och rent vatten

UNICEF sänder bland annat ut mobila läkarteam och vaccinerar barn mot mässling som är den mest dödliga och smittsamma barnsjukdomen som ofta bryter ut under katastrofer. UNICEF distribuerar också rent dricksvatten och arbetar för att förse befolkningen med enkla toaletter.

Förhindra epidemier och undernäring

Trånga flyktingläger och stillastående vatten är en bakteriebomb och grogrund för diarréer och andra vattenburna dödliga sjukdomar som malaria och denguefeber.
UNICEF förser de drabbade med bland annat vattenreningstabletter, socker/saltlösning mot uttorkning, vattenbehållare, tält, presenningar, filtar, lakan, myggnät, hygienartiklar, klorin, mediciner, förstahjälpenkit och förlossningskit.
De allra minsta barnen löper stor risk att drabbas av undernäring. Tillsammans med FN:s livsmedelsorgan förser UNICEF barn och gravida eller ammande kvinnor med högproteinkex.

Starta skolor

Hundratusentals hem och tiotusentals skolor och sjukhus har antingen skadats eller utplånats, liksom vägar och infrastruktur. Barnens liv har förvandlats till kaos och för att undvika traumatisering är det viktigt att skapa vardagliga rutiner så fort som möjligt.
UNICEF distribuerar lek- och skolmaterial och arbetar nu för att få i gång skolor i de översvämningsdrabbade områdena. I Pakistan har UNICEF redan distribuerat 80 school-in-a-box som vardera innehåller skolmaterial för 80 elever och en lärare.

Över 30 miljoner människor drabbade

Indien

I norra Indien är situationen allra svårast. Över 30 miljoner människor har drabbats av översvämningarna, främst i delstaterna Bihar, Uttar Pradesh och Assam i norra Indien. Läget är allvarligast i Bihar där cirka 14 miljoner drabbats. Av dessa är 1,5 miljoner barn under fem år.

Bangladesh

8 miljoner människor har drabbats och situationen blir allt värre. 1,2 miljoner tunnland åkermark har skadats.

Nepal

I Nepal har över 300 000 drabbats, främst på landsbygden i Terrai längs den södra gränsen mot Indien.

Pakistan

Över 2,5 miljoner människor har drabbats, främst i Sindh och Balochistan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke Rafah - 2023 - cropped
Gaza

Akut brist på mat och snabb spridning av smittsamma sjukdomar hotar hundratusentals barns liv i norra Gaza, enligt en ny rapport.

pojkar - matkö Gaza 2023 - cropped
Gaza

En miljon barn i Gaza upplever en akut hungerkris, och mest sårbara är barn under fem år som riskerar svår och livshotande undernäring. Det enda som på allvar kan hindra tusentals fler barn från att dö är en omedelbar vapenvila.  

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.