UNICEFÄmne
Hiv och aids

Hiv och aids

Hiv är ett virus som kan ge upphov till ett tillstånd av extrem infektionskänslighet (aids). Barn kan smittas av sin mamma vid födseln eller genom amning. UNICEFs mål är att utrota aids år 2030.

un013394_dronare_7d808f7467bb279e copy.jpg
Malawi

I Malawi blir drönare medhjälpare i kampen mot hiv.

Skärmklipp_UNICEF-Thailand_160610-575x431.jpg
Hiv och aids

Goda nyheter! Thailand har nu som första land i Asien certifierats som fritt från att mammor smittar sina barn med hiv och syfilis. Ett fantastiskt framsteg som också nyligen uppnåtts i Armenien, Vitryssland och Moldavien.

UNICEF-DRONE-2-575x383.jpg
Hiv och aids

UNICEF arbetar ständigt för att hitta nya innovativa lösningar på problem som drabbar barn runt om i världen. I Malawi testar vi nu ny teknik där drönare blir medhjälpare i kampen mot hiv.

namibia_1512-575x383.jpg
Hiv och aids

Idag är det internationella aidsdagen. Sedan år 2000 har stora framsteg gjorts för att förhindra att hivpositiva mammor smittar sina bebisar. Men antalet unga som dör i aids har tredubblats under samma period, enligt ny statistik från UNICEF.

aids-575x383.jpg
Hiv och aids

Trots att stora framsteg gjorts för att stoppa hiv världen över är aids idag den största dödsorsaken för barn mellan 10-19 år i Afrika, och den näst största för samma åldersgrupp världen över. Dödsfallen sjunker inom alla åldersgrupper utom just denna. Tillsammans med partners satsar nu UNICEF med ett nytt initiativ för att stoppa aids bland unga.

HIV_Brasilien_Rodrigo-575x431.jpg
Hiv och aids

Även om den globala spridningen av hiv minskar och färre dör i aids, är det fortfarande viktigt att informera om hur spridningen kan stoppas. Rodrigo, 18 år, arbetar som frivillig ett pilotprojekt som UNICEF har startat för att sprida kunskap om hiv till unga i Brasilien.

UNI173706-575x383.jpg
Zambia

Det har skett stora framsteg i kampen mot hiv och aids de senaste åren. Men fortfarande är den sorgliga verkligheten sådan att 600 spädbarn smittas varje dag vid sin födsel. Och bland ungdomar mellan 10 och 19 år ökar antalet dödsfall. Ett av de hårdast drabbade länderna är Zambia. För att stoppa denna trend använder UNICEF nya metoder för att nå ut till unga.

sudan_uni44216_georgina-cranston_4ebce3328df91cef-575x381.jpg
Hiv och aids

De senaste åren har antalet barn och unga som dör i aids ökat kraftigt. Det är minst sagt oroväckande. För att bryta den negativa trenden och få fler att klara sig igenom den riskfyllda tonåren krävs mer riktade satsningar mot ungdomar.

UNI153809-575x382.jpg
Hiv och aids

Dödsfallen i aids bland barn mellan 10 och 19 år har ökat kraftigt under de senaste åren. Samtidigt har man gjort stora framsteg när det gäller att hindra att mammor överför hivsmitta till sina barn vid födseln. Det visar en ny rapport från UNICEF om hur barn drabbas av aids.

UNI108459-575x383.jpg
Barnadödlighet

Vi lever kvar i en världsbild från 1980-talet där utvecklingen i världen inte går framåt. I själva verket har världen under de senaste 25 åren sett enastående framsteg på nästan alla områden som gäller mänsklig utveckling. Det är idag 700 miljoner färre människor som lever i extrem fattigdom, alltså under 1,25 USD per dag.

MG_0516-575x383.jpg
Barnadödlighet

De åtta globala mål som världen enades om år 2000 har haft avgörande betydelse. Aldrig förr har så många barn överlevt sina första levnadsår. Aldrig har fler barn fått möjlighet att utveckla sina färdigheter. Vi på UNICEF glädjer oss åt framstegen, men uppmanar till ännu större ansträngningar under de 1000 dagar som idag återstår fram till mål.

uganda_aidsdagen-575x383.jpg
Hiv och aids

Ett dagisrum fullt med barn runt ett år gamla i Uganda. Småsnoriga barn som tumlade runt och lekte på golvet. Inget konstigt scenario, om det inte vore för det faktum att alla dessa barn var hiv-positiva.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Varje dag smittas 2 500 unga runt om i världen av hiv. Störst risk för att smittas löper flickor och unga kvinnor. Det visar en ny rapport som bland andra UNICEF och UNAIDS står bakom. Rapporten tar även upp en rad insatser som krävs för att minska smittospridningen däribland användandet av kondom.

334-miljoner-lever-med-aids.jpg
Hiv och aids

Internationella aidsdagen initierades av FN 1988 för att uppmärksamma den globala hiv-epidemin och offren den skördat.33,4 miljoner människor lever idag med hiv eller utvecklad aids.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Antalet hivpositiva människor minskar, allt fler barn under 15 år får tillgång till behandling och allt fler spädbarn får idag en tidig diagnos. Framstegen visar att det finns hopp om att kunna utrota aids inom loppet av en generation – om omvärlden ökar insatserna för de allra mest utsatta grupperna. Det framkommer i en ny FN-rapport som presenteras idag den 1 december på Internationella aidsdagen.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Det har gjorts stora framsteg i kampen mot hiv och aids i världen, bland annat när det gäller att förhindra överföring av hiv från mor till barn. Men fortfarande smittas 1 000 barn varje dag och globalt får bara 28 procent av de hivpositiva barnen den behandling som är nödvändig. Det framkommer i en rapport som nyligen publicerats av UNICEF, WHO och UNAIDS.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

90 procent av alla barn som drabbats av hiv och aids lever i Afrika söder om Sahara. Ett gigantiskt problem är att hiv-positiva mammor för över viruset till sina bebisar. Men med rätt bromsmediciner går det att förhindra, det vet Malekna i Lesotho. UNICEF har samlat de nödvändiga medicinerna i ett mamma-baby-paket som levereras till gravida kvinnor i Zambia, Kamerun, Kenya och Lesotho.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Fler barn och ungdomar i Östeuropa och Centralasien blir smittade med hiv. Orsakerna varierar, men en sak har de gemensamt, skammen, som hindrar dem från att söka hjälp. Idag släpper UNICEF en rapport för att öka medvetenheten om hur dessa barn diskrimineras och för att visa hur vi kan stötta dem.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Nio av tio nyfödda som föds av mammor med hiv/aids blir inte testade. Om dessa bebisar hade fått behandling i tid hade deras chanser att överleva sin tvåårsdag ökat med 75 procent. Det visar en ny FN-rapport som släpps idag.