UNICEFÄmne
Hiv och aids

Hiv och aids

Hiv är ett virus som kan ge upphov till ett tillstånd av extrem infektionskänslighet (aids). Barn kan smittas av sin mamma vid födseln eller genom amning. UNICEFs mål är att utrota aids år 2030.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Idag lever ungefär 160 000 barn i Zimbabwe med hiv. Många av dem har dessutom blivit föräldralösa till följd av hivepidemin. Som svar på krisen har UNICEF utökat stödet till barn som förlorat en eller båda sina föräldrar i aids — från att nå 50 000 utsatta barn till att nå en halv miljon.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

UNICEFs globala aidskampanj "Unite for Children. Unite Against Aids.", som inleddes år 2005, har bland annat ökat tillgången till behandling för hiv-smittade gravida kvinnor. Det framgår av UNICEFs första rapport ett år in i den fem år långa kampanjen.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

I Ryssland ökar antalet hivpositiva snabbast i Europa. Några av de värst drabbade är de hemlösa och föräldralösa barnen. I S:t Petersburg bär vart tredje gatubarn på viruset. Första delen av dokumentären _Liza - i aidskatastrofens spår_, som sänds på tv ikväll, handlar om situationen där.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Ikväll kl. 21.00 sänder TV4 den första delen i dokumentärserien _Liza — i aidskatastrofens spår_. I samarbete med UNICEF har Liza rest runt i Ryssland (del 1) och Kambodja (del 2) och träffat barn som är drabbade av hiv och aids.

Unicef Logo Swedish

Nya uppgifter visar att åtgärdsprogram som fokuserar på de mest utsatta grupperna når bättre resultat.

Unicef Logo Swedish
Kambodja

ELLEs chefredaktör Kristina Adolfsson reste tillsammans med UNICEF till Kambodja och Thailand och besökte projekt där barn och kvinnor får grunden till ett bättre liv. Här kan du läsa Catrin Lindströms, som arbetar på UNICEF Sverige, berättelse om ett av de barn de träffade i Thailand.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Författaren, journalisten och UNICEF-ambassadören Liza Marklund gör en kort tv-serie om barn som lever med hiv och aids för TV4. I juli var hon i Kambodja för att spela in den första av två dokumentärer.

Unicef Logo Swedish
Malawi

Stor fattigdom, dåliga väderförhållanden och dålig skörd tillsammans med hög förekomst av hiv/aids och kolerautbrott gör situationen i Malawi allvarlig. UNICEF finns på plats och ser till att undernärda barn får mat, medicin och att de som blivit föräldralösa på grund av hiv/aids får den hjälp de behöver.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

UNICEF varnar nu för att hiv/aids försvårar insatserna i hungerkatastrofens Malawi. En studie visar att över en fjärdedel av de svårt undernärda barnen är hiv-smittade, och att detta kraftigt minskar möjligheterna att komma tillrätta med barnens undernäring.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Antalet barn som hiv-smittas skulle kunna mer än halveras om hiv-smittade gravida kvinnor fick bromsmedicin. I dag får knappt tio procent av hiv-smittade gravida kvinnor bromsmediciner. Varje år beräknas över 600 000 barn bli hiv-positiva och 90 procent av dem får viruset under fostertiden eller under förlossningen.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

UNICEF lanserar den globala kampanjen ”Unite for children, Unite against aids” för att göra barnen synliga i hivaids-epidemin.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Varje år smittas omkring 600 000 barn av sin hiv-positiva mamma - under graviditeten, vid födseln eller via amningen. På ett sjukhus i Kamerun har man tillsammans med UNICEF lyckats bevisa att det går att halvera den siffran.

Unicef Logo Swedish
Hiv och aids

Giacomo Pirozzi I samarbete med Clinton-fonden kommer UNICEF att se till att hivaids-drabbade barn i utvecklingsländer får samma möjlighet till behandling som vuxna.

Unicef Logo Swedish
Zimbabwe

I Zimbabwe riskerar en hel generation att utplånas till följd av hivaids-epidemin i landet. Varje dag smittas 100 barn av sjukdomen och bara under 2005 kommer 160 000 barn att förlora en förälder. UNICEFs högsta chef vädjar om internationell hjälp.

Unicef Logo Swedish
Kambodja

Mariella Furrer UNICEF tillkännagav idag ett nytt treårigt samarbete med det internationella modeföretaget H&M Hennes & Maurtiz AB (H&M). Bidraget på 12 miljoner kronor går till UNICEF:s internationella program för utbildning av flickor och programmet för förebyggande av hivaids i Kambodja.