Default hero image

10 000 barn får

aidsmedicin under 2005

Giacomo Pirozzi I samarbete med Clinton-fonden kommer UNICEF att se till att hivaids-drabbade barn i utvecklingsländer får samma möjlighet till behandling som vuxna.

UNICEF lovordar Clinton-fondens plan som innebär att väsentligt många fler aidssjuka barn får tillgång till livsförlängande ARV-mediciner som är speciellt framtagna för just barn.

Barnen har kommit i skymundan

- Medan det har gjorts betydande framsteg i behandlingen av hiv/aids hos vuxna, har barn som lever med hiv eller har insjuknat i aids, inte fått ta del av dessa. Det här initiativet är ett rejält första steg i rätt riktning, men mycket mer behöver göras – snarast. Barn ska inte behöva hamna sist på listan för att få den här typen av behandling. De ska finnas bland de första, menar UNICEFs högsta chef Carol Bellamy.

Halva priset

Planen omfattar behandling av 10 000 hivpositiva barn under 2005 och innehåller en överenskommelse med CIPLA, ett indiskt läkemedelsföretag, som ska distribuera aidsmediciner för barn till minst halva marknadspriset.

År 2006 ska 60 000 barn ha fått hjälp

Aidsmediciner för barn har redan beställts till Kina, Dominikanska republiken, Lesotho, Rwanda, och Tanzania. I Kina påbörjas behandlingen redan i maj. Medicin kommer att levereras till ytterligare fem länder under 2005. Clinton-fonden räknar med att man år 2006, tillsammans med UNICEF och andra samarbetspartners, ska ha lyckats behandla upp till 60 000 barn.

Brist på resurser stort problem

I de flesta utvecklingsländerna är behandlingen av aidssjuka barn förknippad med stora svårigheter. Det saknas utrustning och teknologi för att ställa tidiga hiv-diagnoser på barn. Hälsovården är dålig och vårdpersonalen inte tillräckligt välutbildad. Dessutom saknas ARV-mediciner som är anpassade för barn.
Där tillgång till behandling finns är kostnaderna ett hinder. Barnmedicinerna kostar upp till fem gånger så mycket som ARV-medicinerna för vuxna, delvis på grund av att distributörerna inte får tillräckligt stora beställningar.

De flesta hivsmittade barn dör tidigt

Uppskattningsvis 2,2 miljoner barn lever med hiv. Idag får endast 15-25 000 av dem behandling med medicin. Bara under 2004 blev cirka 640 000 barn smittade och cirka 510 000 barn dog av aids. Majoriteten av de barn som blir hiv-positiva kommer att dö före fem års ålder om de inte får behandling.
Tre procent av det totala antalet barn som dör innan de fyller fem kan relateras till aids. I hårt drabbade länder orsakar aids mellan en tredjedel och hälften av alla dödsfall bland barn.

Snabbare insatser krävs

- Det mest effektiva sättet att skydda barn mot hiv är att se till att de inte blir smittade, tillade Bellamy. Vi har de mediciner och den teknologi som krävs för att förhindra att barn smittas av sina mödrar. Men vi agerar inte tillräckligt snabbt och brett.

Tack vare USA:s före detta president Bill Clinton tas nu ett betydelsfullt initiativ till förbättringar, Men det återstår fortfarande oerhört mycket för att kunna ge snabb hjälp till det växande antal barn som drabbas av hiv/aids.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.