Default hero image

Var femtonde minut dör ett

barn i Zimbabwe av hiv/aids

I Zimbabwe riskerar en hel generation att utplånas till följd av hivaids-epidemin i landet. Varje dag smittas 100 barn av sjukdomen och bara under 2005 kommer 160 000 barn att förlora en förälder. UNICEFs högsta chef vädjar om internationell hjälp.

Skribent |

Publicerad |

2005 03 18

Uppdaterad |

2005 03 18

Var femtonde minut dör ett barn i Zimbabwe av hiv/aids

Medan Zimbabwe förbereder inför kommande nationella val, presenterar UNICEF skrämmande statistik om landets barn. Sedan 1990 har dödligheten bland barn under fem år ökat med 50 procent. Idag är vart femte barn i Zimbabwe föräldralöst – ett resultat av den omfattande hiv/aids-krisen i landet. Var femtonde minut dör ett barn av hiv/aids i Zimbabwe

UNICEF vädjar om fokus på barnen

De alarmerande siffrorna presenterades av UNICEFs högsta chef Carol Bellamy under en presskonferens i Johannesburg. Bellamy uppmanade politiker och givare att vända sin uppmärksamhet mot situationen för Zimbabwes barn.

- Varje dag dör barn i Zimbabwe av hiv/aids. Varje dag blir barn smittade, föräldralösa och tvingas lämna skolan för att ta hand om sina sjuka föräldrar, säger Bellamy.

Betydligt mindre bistånd än andra

Av alla världens länder har Zimbabwe den största ökningen av barnadödlighet och är det fjärde värst drabbade landet när det gäller hiv/aids. Trots detta får landet betydligt mindre hjälp än de andra länderna i regionen. I Zambia, ett land med något färre hiv-fall, får varje hiv-drabbad hjälp med genomsnittliga 187 USD, medan det genom snittliga bidraget per person i Zimbabwe ligger på bara 4 USD.

- Givare är mycket oroliga för det politiska läget och synen på mänskliga rättigheter i Zimbabwe, men genom att undanhålla det stöd till hälsovård och utbildning som så desperat behövs i landet, missar de också en möjlighet att engagera folk på lokal nivå på ett positivt sätt. Jag tror att vi alla kan göra det bättre för Zimbabwes barn, tillade Bellamy.

Landets värsta humanitära kris

UNICEF rapporterar även annan alarmerande statistik om Zimbabwe:
Över 100 små barn smittas varje dag av hiv och uppskattningsvis 160 000 barn kommer att förlora en förälder under 2005.
Efter självständigheten för 25 år sedan, har Zimbabwe lidit av politisk oro. Detta har lett till att landets ekonomi har körts i botten och även till en betydande försämring av hälsovård och annan social omsorg. Svår torka, gerillakrig, brott mot mänskliga rättigheter samt brist på utländska investeringar och stöd har också bidragit till den värsta humanitära krisen landet någonsin har upplevt.

Internationell hjälp krävs omgående

- Vi på UNICEF tror att både Zimbabwes regering och det internationella samhället måste arbeta för att lösa denna desperata situation. Det finns ingen ursäkt för att låta barnen i det här landet lida utan att försöka hitta lösningar för att hjälpa dem, manar Bellamy.

UNICEF kämpar tillsammans med alla andra delar av FN för att vända de negativa trenderna i Zimbabwe. UNICEF med samarbetspartners har nu tagit initiativ för att förse 100 000 föräldralösa barn med stöd och terapi och har dessutom stöttat genomförandet av en nationell handlingsplan för att hjälpa föräldralösa och utsatta barn över hela landet. Men, mycket mer kan göras om landet får ett större finansiellt bidrag.

- Folket i Zimbabwe har den beslutsamhet och utbildning som krävs för att besegra hiv/aids och andra orsaker till barnadödlighet, sa Bellamy. Men, för att kunna göra det behöver de internationell hjälp.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

© UNICEF_UN0643861_Willocq_retusch.jpg
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

un0691097.jpeg

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.