Default hero image

Aids försvårar hjälpinsatser

för undernärda barn

UNICEF varnar nu för att hiv/aids försvårar insatserna i hungerkatastrofens Malawi. En studie visar att över en fjärdedel av de svårt undernärda barnen är hiv-smittade, och att detta kraftigt minskar möjligheterna att komma tillrätta med barnens undernäring.

Skribent |

Publicerad |

2005 12 21

Uppdaterad |

2005 12 21

Aids försvårar hjälpinsatser för undernärda barn

I Malawi råder sedan månader tillbaka en hungerkatastrof. 4,8 miljoner människor är i behov av hjälp utifrån och 49 000 av landets barn är svårt undernärda. Totalt beräknas 270 000 barn lida av undernäring.
Nu visar en studie som UNICEF och Action Against Hunger gjort att över en fjärdedel av de drabbade barnen är hiv-smittade och att detta försvårar behandlingen av näringsbristen.

Endast 49 procent botas

Studien gjordes på 550 barn som kom till näringskliniker för vård mot undernäring. I de fall då barnen inte var hiv-smittade svarade 83 procent väl på behandling. Bland de barn som var hiv-smittade botades näringsbristen endast i 49 procent av fallen.

Viktigt testa barnen

UNICEF betonar vikten av att hiv-testa barnen i riskzonen för undernäring för att i god tid kunna ge dem den behandling de behöver. I Malawi finns inte aidsrådgivning och hiv-tester att tillgå överallt och det betyder att många barn bär på hiv-viruset utan att deras föräldrar vet om det. När de väl blir sjuka kan det vara svårt att hjälpa dem.

Öka hiv-testning

- Hiv/aids och undernäring kan ge upphov till samma symptom och utan hiv-test kan det vara mycket svårt för hälsovårdspersonalen att avgöra om svår viktminskning beror på undernäring eller hiv/aids, säger Eliab Some, chef för UNICEFs hälsoprogram i Malawi.

Bromsmediciner prioriteras

UNICEF i Malawi arbetar för att öka kunskap om hiv/aids och att öka möjligheterna för gratis testning, bland annat vid näringsklinikerna. En av de främsta prioriteringarna är också att ge bromsmediciner till hiv-smittade barn. I Malawi får idag totalt 30 000 hiv-smittade personer bromsmediciner. Av dessa är mindre än fem procent barn.

Global aidskampanj

UNICEF har startat en global kampanj för att hjälpa barn som drabbas av hiv/aids. Ett av målen är att testa 70 procent av barnen med hiv-positiva mammor och att öka andelen hiv-smittade barn som får bromsmedicin med 15 procent.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.