Default hero image

2 500 unga smittas

av hiv varje dag

Varje dag smittas 2 500 unga runt om i världen av hiv. Störst risk för att smittas löper flickor och unga kvinnor. Det visar en ny rapport som bland andra UNICEF och UNAIDS står bakom. Rapporten tar även upp en rad insatser som krävs för att minska smittospridningen däribland användandet av kondom.

Skribent |

Publicerad |

2011 06 01

Uppdaterad |

2011 06 01

2 500 unga smittas av hiv varje dag

Enligt rapporten, som bygger på siffror från 2009, återfinns 41 procent av alla nyligen hivsmittade vuxna i åldersgruppen 15 – 24 år. (Med vuxna avses i detta sammanhang alla personer över 15 år) Det innebär att nästan varannan ny hivinfektion uppstår under dessa ungdomsår, och att uppskattningsvis fem miljoner unga i den åldersgruppen lever med hiv världen över.

I åldrarna 10 – 19 år uppskattas att cirka två miljoner barn och unga är smittade med viruset. De flesta lever i afrikanska länder söder om Sahara, de flesta är flickor och kvinnor, och merparten vet inte om att de är smittade.

Bland unga människor som lever med hiv, är mer än 60 procent kvinnor. I länder söder om Sahara är samma siffra hela 72 procent.

Rapporten Opportunity in Crisis: Preventing HIV from early adolescence to young adulthood lyfter för första gången fram hur just unga människor drabbas av hiv, och hur de riskerar att smittas. Det är en gemensam studie av UNICEF, UNAIDS, UNESCO, UNFPA, ILO, WHO och Världsbanken.

— För många unga beror en hivinfektion på all försummelse, utanförskap och kränkningar som hela tiden sker med olika samhällens och politiska ledares vetskap. Den här rapporten uppmanar ledare på alla nivåer att bygga upp ett skyddsnät för ungdomarna, säger Anthony Lake, chef för UNICEF.
Rapporten pekar på att det behövs en rad olika insatser för att minska hivsmittan. Det är fortfarande många ungdomar som helt saknar information om hiv, hur man skyddar sig och hur man testar sig. Samtidigt finns det bra exempel på hur man kan vända utvecklingen på olika områden. I delar av Tanzania har man till exempel framgångsrikt lyckats vända bilden av en man som vill ha relationer med flickor och unga kvinnor, till någon som uppfattas som löjlig.

Några av de åtgärder som rapporten pläderar för är förändrade attityder och beteenden, större jämställdhet mellan könen, tillgång till bromsmediciner och att användningen av kondomer blir norm. I afrikanska länder söder om Sahara till exempel, är det samma normer som tillåter våld i hemmet som också hindrar en kvinna från att säga nej till oönskade sexuella närmanden, hindrar henne från att ha säker sex eller att säga ifrån om hennes man är otrogen.

Sexualundervisningen måste bli bättre, och likaså måste hälsovården tillhandahålla familjeplanering och kondomer. Forskning visar att den här typen av information och tjänster inte leder till fler sexuella relationer eller ett högriskbeteende, utan istället till färre oönskade graviditeter, färre hivinfektioner och bättre hälsa.

Läs eller ladda ner hela rapporten som PFD här .

Unicef, världens största barnrättsorganisation, finns på plats i över 150 utvecklingsländer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Därför arbetar Unicef förebyggande och långsiktigt, ända upp på regeringsnivå. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Unicef är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och regeringar.

För mer information, kontakta Christina Kerpner, pressekreterare Unicef
08-692 25 18 eller 070-37 07 445
ckerpner@unicef.se

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.