uganda_aidsdagen-575x383.jpg

De dödsdömda

barnen

Ett dagisrum fullt med barn runt ett år gamla i Uganda. Småsnoriga barn som tumlade runt och lekte på golvet. Inget konstigt scenario, om det inte vore för det faktum att alla dessa barn var hiv-positiva.

Skribent |

Publicerad |

2012 12 01

Uppdaterad |

2012 12 01

De dödsdömda barnen

Besöket jag gjorde där 2007 var nog det känslomässigt jobbigaste jag gjort på en fältresa. Det var svårt att hålla tårarna borta och en ilska över våra olika livsvillkor i världen sköljde över mig. Många av barnen på daghemmet i Uganda kommer aldrig att nå vuxen ålder. Bara under den veckan vi var där hade flera barn dött. Med andra ord berövade den mest grundläggande rättigheten av alla - rätten till liv.

uganda_aidsdagen-575x383.jpg
Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

Uganda har länge varit ett föregångsland i kampen mot hiv och aids. Man har bland annat med stöd av UNICEF byggt ut system för att förhindra att bebisar smittas av sina mammor. Detta fungerar idag på ungefär hälften av landets vårdcentraler. Idag testar sig de allra flesta av de blivande mammorna som går på graviditetskontroller. De som testar positivt erbjuds bromsmediciner och får lära sig hur de ska göra för att deras barn inte ska smittas. Trots detta smittas flera tusen barn av hiv varje år, bland annat på grund av att många blivande mammor inte går på några kontroller och föder sitt barn hemma. Och av de barn under 14 år som lever med hiv, får bara 1 av 6 rätt behandling med bromsmediciner. De har kanske aldrig blivit testade, föräldrarna vill inte avslöja deras hiv positiva status av rädsla för stigmatisering eller bor de för långt från en vårdcentral där de kan hämta ut mediciner.

Det är skamligt att vi inte lyckas rädda dessa barn till livet. Visst går arbetet framåt. Under förra året smittades ca 330 000 barn i världen med hiv - en klar minskning jämfört med tidigare år. Men fortfarande en förfärande hög siffra - nästan 900 barn om dagen.

Vi måste fortsätta att bygga ut systemen som förhindrar att mammor smittar sina barn. Fortsätta att informera så att fler blir medvetna och skyddar sig. Stödja alla de som arbetar för att den livsfarliga stigmatiseringen av sjukdomen ska minska. Men det behövs målmedvetenhet och resurser. Idag är det internationella aidsdagen. Låt oss bli påminda om att detta viktiga arbete måste fortsätta.

Var med och stötta kampen mot hiv/aids. I vår gåvoshop kan du för 206 kronor köpa 25 snabbtest som gör att vi kan hiv-testa 25 blivande mammor .

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.