334-miljoner-lever-med-aids.jpg

Idag är det

internationella aidsdagen

Internationella aidsdagen initierades av FN 1988 för att uppmärksamma den globala hiv-epidemin och offren den skördat.33,4 miljoner människor lever idag med hiv eller utvecklad aids.

Internationella aidsdagen initierades av FN 1988 för att uppmärksamma den globala hiv-epidemin och offren den skördat.33,4 miljoner människor lever idag med hiv eller utvecklad aids. 2 miljoner människor dör i aids varje år, samtidigt smittas 2,6 miljoner nya. Av dem är 370 000 bebisar och 910 000 ungdomar. Bara 40% av alla smittade vet om att de bär på viruset.

370 000 bebisar smittas varje år av sin mamma

Globalt sett har antalet nya smittade minskat med totalt 20% de senaste 10 åren. Och det går nu att visa på att minskningen är tydligt kopplad till en ökad kunskap om hiv, förändringar i sociala normer och anammande av säkrare beteenden. Det har gett oss bevis för att hiv-förebyggande program ger betydande resultat.Men vi får inte invaggas i självbelåtenhet eller förnekande. Ingen är immun mot hiv. Inte du, inte jag - oavsett om du är rik eller fattig. Men vi kan skydda oss själva och våra nära och kära. Och vi kan visa medkänsla för alla människor som lever med hiv.Vi står fortfarande inför stora utmaningar. Det totala antalet nya smittade minskar, men fortfarande smittades 2,6 miljoner människor med hiv under 2009.  370 00 av dem var bebisar.  HIV bland spädbarn har nästan eliminerats i höginkomstländer, detsamma gäller tyvärr inte för utvecklingsländerna.Vi ser framgångar tack vare aids-program, men vi kan inte säga att vi har lyckats tills det är noll nya hiv-smittade per år.  För att nå detta mål, krävs det att vi alla bidrar till att sätta förebyggandet av hiv på den globala dagordningen. Berätta för dina vänner, familjen, din granne och din lokala politiker, att mer än 7000 nya hiv-smittade varje dag är oacceptabelt!Vi kan förhindra hiv, men för att lyckas behöver vi din hjälp./Michel Sidibé, UNAIDS Executive Director

334-miljoner-lever-med-aids.jpg

Skydda en baby från att smittas

Många barn som bär på hiv har smittats genom sina mammor, under graviditeten, i samband med förlossningen eller amning. Genom att ge en blivande mamma bromsmediciner kan man förhindra att barnet smittas. Därför är det avgörande att testa alla gravida mammor och ge dem möjligheten att skydda sina barn från att bli smittade.I vår gåvoshop kan vara med och förhindra att smittan sprids vidare,köp ett mamma-baby-pack eller hiv-test!

För dig som vill läs mer om hiv/aids-situationen i världen:

Bläddra i UNAIDS Outlook Report 2010, ett magasin om hiv och aids:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.