Default hero image

Varje dag smittas 1000

barn av hiv

Det har gjorts stora framsteg i kampen mot hiv och aids i världen, bland annat när det gäller att förhindra överföring av hiv från mor till barn. Men fortfarande smittas 1 000 barn varje dag och globalt får bara 28 procent av de hivpositiva barnen den behandling som är nödvändig. Det framkommer i en rapport som nyligen publicerats av UNICEF, WHO och UNAIDS.

Skribent |

Publicerad |

2010 09 30

Uppdaterad |

2010 09 30

Varje dag smittas 1000 barn av hiv

"Towards Universal Access. Progress Report 2010” har tagits fram av UNICEF i samarbete med WHO, och UNAIDS och är den fjärde årsrapporten som följer framstegen i arbetet med att uppfylla millenniemål nr 6 – att ge allmän tillgång till förebyggande insatser och behandling av hiv.

Allt fler får behandling

Enligt rapporten fick under år 2009 5,25 miljoner människor i 144 låg- och medelinkomstländer tillgång till behandling mot hiv och aids, vilket innebär att 36 procent av behoven tillgodosågs. Det är 1,2 miljoner fler än 2008 eller en förbättring på 30 procent.

Sämre för barn

För barnen är dock situationen sämre, även om framsteg har gjorts också för dem. Förra året fick en rekordhög andel hjälp. 53 procent av de hivpositiva gravida kvinnorna fick behandling för att förhindra att smittan överfördes till barnet (jämfört med 45 procent under 2008). Men fortfarande får många gravida kvinnor och barn inte någon hjälp alls. Globalt fick 28 procent av de hiv-positiva barnen behandling under 2009, vilket innebär att de har en betydligt sämre tillgång till behandling än vuxna.

– Varje dag blir 1000 barn smittade av hivvirus genom graviditet, förlossning och amning, och vi har god kunskap om hur vi ska förhindra detta. Även om många länder nu gör betydande framsteg är det absolut nödvändigt att öka insatserna för att nå ut till alla barn och mammor med effektiv behandling och åtgärder för att förhindra överföring av hiv från mor till barn. Både för deras egen hälsas skull och av hänsyn till de samhällen de lever i, säger Jimmy Kolker, chef för UNICEFs hiv- och aidsarbete.

Stora framsteg är möjliga

Ett delmål till FNs millenniemål nummer 6 är att uppnå allmän tillgång till behandling av hiv och aids för alla som behöver det till 2010. Det innebär att minst 80 procent av de smittade ska ha tillgång till bromsmediciner och behandling för att förhindra att smittan överförs mellan mor och barn.
Hittills har åtta länder, bland dem Kambodja, Kuba och Rwanda, nått målet för behandling av hiv och aids bland vuxna. Men även om nu många länder gör framsteg både bland vuxna och barn, så ser det inte ut som om FNs mål kommer att nås i tid. I rapporten understryks dock att erfarenheterna från vissa länder visar att det faktiskt är möjligt att göra stora framsteg.

I rapporten slås också fast att framgång i kampen mot hiv och aids är avgörande för att flera av FNs millenniemål ska kunna uppnås, inte minst målen om att minska barn- och mödradödligheten.

Fakta från rapporten:

  • Under 2009 testades 26 procent av alla gravida kvinnor i låg- och medelinkomstländer för hiv, jämfört med 21 procent 2008 och 7 procent under 2005

  • 12 miljoner av de totalt 15,7 miljoner hivpositiva kvinnorna i världen bor i Afrika, söder om Sahara

  • Den delen av Afrika, som ligger söder om Sahara, är den hårdast drabbade regionen och där finns 72 procent av det totala behandlingsbehovet (av alla de 144 länder som omfattas av rapporten)

  • 15 länder, bland dem Botswana, Guyana, och Sydafrika, bidrar till att fler än 80 procent av de hiv-positiva, gravida kvinnorna idag förhindrar överföring av smittan till barnet

  • 28 procent av de hivpositiva barnen får bromsmediciner, en ökning från 22 procent 2008 och från 7 procent 2005

  • 14 länder erbjuder behandling till mer än 80 procent av de barn som behöver det, till exempel Brasilien, Namibia och Ukraina

  • Med begreppet allmän tillgång till behandling av hiv och aids så definieras att minst 80 procent av de smittade ska ha tillgång till bromsmedicin och behandling för att förhindra att smittan överförs mellan mor och barn

Det finns bra mediciner som kan förhindra att hivpositiva kvinnor överför viruset till sina barn. Stöd UNICEFs arbete för att fler mammor och barn ska få behandling

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.