christine-nesbitt-e1322729150781.jpg

Inget barn ska behöva

smittas av hiv

Skribent |

Publicerad |

2011 12 01

Uppdaterad |

2011 12 01

Inget barn ska behöva smittas av hiv

Idag, på internationella aidsdagen, är det ungefär 1000 barn som smittas av hiv från sin mamma under graviditet, förlossning och amning. 370 000 barn om året. Nästan samtliga dessa fall sker i fattiga länder.  Det är så klart helt oacceptabelt. Barn har rätt till liv och att födas friska. Ett av målen för UNICEFs arbete med hiv och aids under de kommande åren är nolltolerans. Inga barn i världen ska smittas av hiv år 2015.

christine-nesbitt-e1322729150781.jpg

Idag vet vi precis hur man undviker att mödrar överför hiv-smitta till sitt barn. Åtgärderna är enkla, mamman ska testa sig under graviditeten. Om hon bär på hiv-smittan ska hon börja ta anpassade bromsmediciner under graviditeten. Barnet ska helst förlösas med kejsarsnitt eller på vanligt sätt med hjälp av utbildad personal. Barnet ska sedan helammas under max sex månader, alternativt få bröstmjölksersättning om det finns tillgång till rent vatten. Om detta följs är risken liten för att barnet blir smittat av sin mamma.

Det har alltså gjorts stora framsteg på området. Idag får cirka hälften av alla gravida hivpositiva kvinnor bromsmediciner för att förhindra överföring av smittan till sitt ofödda barn. Denna siffra låg 2005 på endast 15 procent. Numera kan man också göra hiv-test på barn som bara är några veckor gamla och det finns väl anpassade bromsmediciner för barn.

Men fortfarande har vi lång väg att gå för att nå UNICEFs mål att inga barn ska smittas av hiv under sin första tid i livet. Systemen för barn- och mödrahälsovård har i många länder brist på resurser och utbildad personal och är inte tillräckligt samordnade. Avståndet till närmaste hälsocenter är ett också ett hinder för många mammor som bor på landsbygden. Många blivande mammor måste också få ökad kunskap om vikten av att hiv-testa sig under graviditeten. Mer resurser måste skjutas till, både genom att länderna lägger mer av de statliga pengarna på barn- och mödrahälsovård och genom internationellt bistånd som till exempel går genom UNICEF.

Låt oss tillsammans bidra till att barn- och mödrahälsovården stärks så att många fler barn kan födas friska.

/Eva Dalekant, programhandläggare internationell utveckling, UNICEF Sverige

UNICEF släpper idag en rapport om hiv och aids tillsammans med WHO och UNAIDS. Rapporten kan läsas i sin helhet på scribd här.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.