Default hero image

Barn måste hivtestas

i tid

Nio av tio nyfödda som föds av mammor med hiv/aids blir inte testade. Om dessa bebisar hade fått behandling i tid hade deras chanser att överleva sin tvåårsdag ökat med 75 procent. Det visar en ny FN-rapport som släpps idag.

Skribent |

Publicerad |

2008 11 30

Uppdaterad |

2008 11 30

Barn måste hivtestas i tid

Bebisar som föds av hivpositiva kvinnor riskerar att smittas under graviditeten, förlossningen och amningen. Hälften av dem som blir smittade och inte får behandling dör innan sin tvåårsdag.

FN:s rapport Children and AIDS: Third stocktaking report visar att tidig diagnos och behandling, som sätts in innan bebisen är 12 veckor gammal, ökar chansen till överlevnad med upp till 75 procent. Problemet är att mindre än 10 procent av alla bebisar som föds av hivpositiva mammor blir testade.

Medicinerna finns

Rapporten som släpps idag, på Internationella aidsdagen, förespråkar ökad testning av nyfödda och att en medicinsk behandling sätts in i tid.

– Inget barn ska behöva dö av aids idag. Vi vet redan hur man förebygger dessa tragiska dödsfall. Nu måste vi också se till att alla mödrar och barn får tillgång till sjukvård och behandling, säger Världshälsoorganisationens generaldirektör Dr Margaret Chan.

Fler kan testas med billig metod

I länder med hög förekomst av hiv/aids har fler bebisar kunnat testas de senaste åren. Ökningen har skett tack vare spridningen av en billigare testmetod. Blodprovet som tas från barnet droppas på ett papper som sänds till ett laboratorium. Alternativet är att blodprovet kyls, vilket är mycket kostsammare. År 2005 använde 17 låg- och medelinkomst-länder metoden med torkat blod, 2007 hade det ökat till 30 länder.

I länder som Botswana och Sydafrika kan nu många fler barn testas redan när de är sex veckor gamla, och många av dem som visar sig vara hivpositiva får också snabbt bromsmediciner.

Få kvinnor erbjuds behandling

Dessvärre känner alldeles för få gravida kvinnor till att de har hiv. År 2007 var det endast 18 procent av alla gravida kvinnor i låg- och mellaninkomstländer som erbjöds ett hivtest. Av dem som bar på viruset fick endast 12 procent en vidare medicinsk utredning och behandling.

– Vi har sett en positiv utveckling i många länder, särskilt i delar av Afrika, men det behövs stora insatser för att alla gravida kvinnor ska få hivtest och medicinsk behandling. Att förhindra att viruset överförs från mamma till barn är inte bara effektivt, enligt barnkonventionen har också barnet rätt till överlevnad och icke-diskriminering, säger UNAIDS verkställande direktör Dr Peter Piot.

Children and AIDS: Third stocktaking report bygger på ett samarbete mellan UNICEF, FN:s samlade program för hiv/aids-insatser (UNAIDS), Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s befolkningsfond (UNFPA). Det är den tredje rapporten som släpps om hur aids påverkar barn och ungdomar sedan kampanjen Unite for Children, Unite against AIDS startade i oktober 2005.

Barnens behov i fokus

UNICEF med samarbetspartners har under hela kampanjperioden fokuserat på barns behov i den globala aidsepidemin. Fyra områden är särskilt viktiga i kampen mot hiv/aids: att barn som är sjuka på grund av hiv och aids ska få vård och omsorg; att smitta mellan mammor och barn ska förhindras genom testning, rådgivning och medicinering; att ytterligare spridning av hiv genom sexuella kontakter ska förhindras genom att tillgängligheten till hivtest ökar och att ungdomar får kunskap om hur de ska skydda sig; samt att de 15 miljoner barn som redan förlorat den ena eller båda föräldrarna på grund av hiv/aids ska få hjälp till bättre skydd och omsorg.

UNICEF Sverige samlar in pengar till barn i Malawi som har förlorat den ena eller båda föräldrarna i hiv/aids.Läs mer om projektet här

. Ge ditt bidrag till projektet på plusgiro 90 20 01-7, märk med Malawi.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.