sudan_uni44216_georgina-cranston_4ebce3328df91cef-575x381.jpg

Vi måste prata om

sex och rättigheter

De senaste åren har antalet barn och unga som dör i aids ökat kraftigt. Det är minst sagt oroväckande. För att bryta den negativa trenden och få fler att klara sig igenom den riskfyllda tonåren krävs mer riktade satsningar mot ungdomar.

Skribent |

Publicerad |

2013 12 01

Uppdaterad |

2013 12 01

Vi måste prata om sex och rättigheter

Under ett fältbesök i Uganda besökte jag redaktionen för tidningen Straight Talk. Det är en otroligt cool tidning gjord av ungdomar för ungdomar om kärlek, sexualitet och relationer. Den startades för 20 år sedan och blev på kort tid mycket populär bland landets ungdomar. Äntligen kunde de läsa om sex, relationer och sådant som är tabu att prata öppet om i Uganda och många andra länder. Tidningen gav också dess unga läsare livsviktig information om rättigheter, hiv och hur man skyddar sig.

Idag är the Straight Talk Foundation en stor organisation som ger ut fem tidningar, sänder radioprogram på 17 lokala språk och sprider information om kärlek, rättigheter och sex. Allt riktat mot ungdomar. De driver också fyra ungdomsmottagningar där unga bland annat kan få gratis rådgivning om preventivmedel, sexualupplysning, göra graviditetstest och testa sig för hiv.

Det är precis denna typ av riktade satsningar till ungdomar som behövs för att bryta den negativa trenden att fler unga idag dör av aids än tidigare. För andra grupper är trenden positiv jämfört med för 10 år sen. Betydligt färre små barn smittas idag av hiv av sina mammor. Mångdubbelt fler barn och vuxna har tillgång till livsviktiga bromsmediciner. Färre unga vuxna smittas av hiv och stigmat kring sjukdomen minskar på många håll.

Men till barn och unga mellan 10 och 19 år når man inte ut i tillräcklig grad. Det finns för få ungdomsanpassade ställen att testa sig, få stöd och information. Sexualundervisning saknas i de flesta skolor. Kunskapen om sjukdomen är fortfarande generellt för låg och stigmat starkt. Ungdomar som lever med hiv hoppar ofta av behandlingen för att de får för dåligt stöd.

Men problemet är så klart mer komplext än så. Det är fortfarande förfärande många ungdomar, främst flickor, som blir utsatta för sexuella övergrepp på grund av att många pojkar och män anser sig ha rätt att ha påtvingat sex med dem. Många utsatta flickor har också sex med äldre pojkar och män i utbyte mot mat, kläder, mobiltelefon eller pengar. Det är inte heller ovanligt att elever tvingas ha sex med sin lärare för att få ut sina betyg, vilket har kommit att kallas ”sex for grades”.

Brist på jämställdhet och respekt för varandras rättigheter, fattigdom och maktobalans är grundproblemen som måste bekämpas. Några av de saker UNICEF stödjer är fler ungdomsvänliga ställen för testning, behandling och stöd, arbete med attityder kring jämställdhet och rättigheter, riktade ekonomiska bidrag till utsatta ungdomar, ökad kondomanvändning och fler forum där ungdomar kan få information och prata om sex, kärlek och respekten för varandra. Låt oss alla stödja detta viktiga arbete så att fler ungdomar går säkra genom den riskfyllda tonårstiden.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.