MG_0516-575x383.jpg

Vi har 1000 dagar på

oss att uppnå millenniemålen

De åtta globala mål som världen enades om år 2000 har haft avgörande betydelse. Aldrig förr har så många barn överlevt sina första levnadsår. Aldrig har fler barn fått möjlighet att utveckla sina färdigheter. Vi på UNICEF glädjer oss åt framstegen, men uppmanar till ännu större ansträngningar under de 1000 dagar som idag återstår fram till mål.

Skribent |

Publicerad |

2013 04 05

Uppdaterad |

2013 04 05

Vi har 1000 dagar på oss att uppnå millenniemålen

Alla FN:s medlemsländer, alla FN-organ (däribland UNICEF), Världsbanken och IMF har ställt sig bakom ansträngningarna att nå

MG_0516-575x383.jpg
Goda nyheter: I tre fjärdedelar av världens länder går idag lika många flickor som pojkar I grundskolan.

Goda nyheter: I tre fjärdedelar av världens länder går idag lika många flickor som pojkar I grundskolan.Alla FN:s medlemsländer, alla FN-organ (däribland UNICEF), Världsbanken och IMF har ställt sig bakom ansträngningarna att nåmillenniemålen

före år 2015. Tillsammans har vi kämpat för att tackla fattigdom, hunger, sjukdomar, analfabetism och diskriminering av kvinnor. Och det globala engagemanget har gett resultat.De sista 20 åren har barnadödligheten halverats. Rekordmånga barn går i skolan och i 75 procent av världens länder är det nu lika många flickor som pojkar som får utbildning. Miljontals människor har tagit sig ut ur extrem fattigdom och miljontals liv har räddats tack vare målen som satts upp för att bekämpa hiv och aids, malaria och tuberkulos. På den härinternationella sajten

kan du läsa mer om resultaten och de utmaningar som väntar oss.

Exempel på framsteg:

 • Barnadödligheten (antal barn, yngre än fem år, som dör varje år) har minskat från 12 miljoner 1990 till 6,9 miljoner 2011.

 • Undernäring bland barn som är yngre än fem år, har minskat med mer än en tredjedel, från 25 procent 1990 till 16 procent 2011.

 • Antalet barn som inte går i grundskolan har minskat från 108 miljoner till 61 miljoner under de senaste 14 åren.

 • I tre fjärdedelar av världens länder går nu lika många flickor som pojkar I grundskolan.

 • Idag har över två miljarder fler människor tillgång till rent vatten jämfört med år 1990.

 • Antalet kvinnor som dör i samband med graviditet och förlossning har minskat med 47 procent mellan 1990 och 2010.

 • Antalet barn i åldern 5-14 år som arbetar under de värsta förhållandena, uppskattas ha minskat med en tredjedel mellan 2004 och 2008.

 • Antalet barn som smittas av hiv minskade med 24 procent 2009-2011.

Vi måste öka takten

Trots framstegen lämnas massor av barn och deras barn utanför på grund av orättvisor, diskriminering, våld och konflikter. Alltför många saknar fortfarande rent vatten och toaletter och 19 000 barn dör varje dag, de flesta av sjukdomar som enkelt kan förhindras. Därför är det så oerhört viktigt att världens alla länder nu ökar takten för att utrota fattigdom och se till att alla barn har möjlighet att överleva och utvecklas.Tillsammans måste vi göra vårt yttersta dygnet runt under de 1000 sista dagarna fram till mål. Vi har all kunskap och teknik som behövs för att rädda miljontals barns liv varje år – och det finns ingen ursäkt för att inte använda oss av detta.

UNICEFs handlingsplan

Barnen är vår framtid och det är UNICEFs uppgift att sätta dem i centrum för global utveckling. Vi uppmuntrar och uppmanar till större politisk vilja att arbeta tillsammans för att förbättra och utveckla nationella handlingsplaner som gäller barns överlevnad. Erfarenheten visar att man kan minska barnadödligheten genom att:

 • öka insatserna i de 24 länder som har högst barnadödlighet,

 • utveckla hälsovården i de mest avlägsna och fattiga områdena som har sämst tillgång till sjukvård,

 • fokusera på att förebygga de fem främsta orsakerna till att barn dör: lunginflammation, diarré, malaria, för tidiga födslar och förlossningskomplikationer,

 • utbilda flickor och stärka kvinnor,

 • samarbeta kring gemensamma mål.

Var med och förändra världen!

Var med och kämpa för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till.Bli Världsförälder

eller besök vårgåvoshop

och köp livsviktiga fältprodukter som räddar barns liv..

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.