namibia_1512-575x383.jpg

Tredubbling av unga som

dör i aids

Idag är det internationella aidsdagen. Sedan år 2000 har stora framsteg gjorts för att förhindra att hivpositiva mammor smittar sina bebisar. Men antalet unga som dör i aids har tredubblats under samma period, enligt ny statistik från UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2015 12 01

Uppdaterad |

2015 12 01

Tredubbling av unga som dör i aids

Aids är den främsta dödsorsaken bland unga i Afrika, och den andra ledande orsaken till att unga dör globalt. Bland alla som bär på hivsmittan är ungdomar den enda grupp där dödligheten inte minskar.

I Afrika, söder om Sahara, är smittan vanligast och de hårdast drabbade är flickor. Av de som smittas i åldern 15-19 år är sju av tio flickor. Men samtidigt hivtestas bara var tionde ungdom i samma åldersgrupp i regionen. Hälften av de hivpositiva i åldern 15-19 år lever i Sydafrika, Nigeria, Kenya, Indien, Moçambique och Tanzania.

De flesta unga som dör i aids smittades med hiv när de var spädbarn, det vill säga för 10-15 år sedan. Då fick färre hivpositiva mammor och gravida bromsmediciner för att förhindra att smittan överfördes till barnet.

Men det finns också goda nyheter: Insatserna för att förhindra smitta mellan mamma och barn kommer att skapa nya och bättre förutsättningar för nästa generation ungdomar. Det är också avgörande att unga som lever med hiv får tillgång till kunskap, vård och stöd.

namibia_1512-575x383.jpg
William och John är 14 och 11 år gamla och bor i Namibia. Bröderna smittades redan som nyfödda av sin mamma. De började tidigt att ta bromsmediciner och mår idag bra. Bröderna går till en så kallad teen club som UNICEF startat på en vårdcentral i närhetenFoto: © UNICEF

William och John är 14 och 11 år gamla och bor i Namibia. Bröderna smittades redan som nyfödda av sin mamma. De började tidigt att ta bromsmediciner och mår idag bra. Bröderna går till en så kallad teen club som UNICEF startat på en vårdcentral i närheten. Här träffas ungdomar mellan 10 och 19 år som lever med hiv. De säger att klubben har betytt väldigt mycket för dem, här pratar de unga fritt och stöttar varandra. Genom klubben har de lärt sig mycket om hiv och hur de kan leva ett bra liv trots sin sjukdom. Foto: © UNICEF

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar både för att förhindra spridningen av hiv och med stöd till de som drabbas: Bli Världsförälder hos UNICEF. Då ger du pengar varje månad och kämpar för utsatta barn varje dag, året runt. Du kan också köpa hivtest i vår gåvoshop, som hjälper gravida att skydda sina bebisar.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.