Handel med barn

Globalt är ett av tre offer för människohandel barn. I vissa delar av världen är så många som hälften av alla offer för människohandel barn (1). 2005 uppskattade International Labour Organization att mellan 980 000 till 1 225 000 barn föll offer för människohandel (2). Men statistiken är både osäker och föråldrad. Handel med människor, inklusive barn, är en av de största brottsliga verksamheterna i världen, tillsammans med narkotika- och vapenhandel.

uni121794-880x587.jpg
Internationella dagen mot trafficking

I samband med internationella dagen mot trafficking av personer uppmärksammar UNICEF alla barn som varje år faller offer för människohandel. Trafficking är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, och det är till stor del barn som utnyttjas.

IMG_7009-575x469.jpg
Sverige

Idag skickar vi in vårt remissvar på Människohandelsutredningen. UNICEF Sverige har tittat på de förslag som rör barn. Vi ser positivt på förslagen i utredningen som syftar till att ge ett ökat straffrättsligt skydd för barn som utsätts för människohandel. Vi anser dock att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att tydliggöra och uppmärksamma barns särskilda utsatthet och rätt till skydd och öka antalet lagförda brott mot barn.

UNI185714-575x383.jpg
Nepal

Minst 245 fall där barn riskerat trafficking eller olagliga barnhemsplaceringar har stoppats sedan den första jordbävningen drabbade Nepal för två månader sedan. UNICEF samarbetar med nepalesiska myndigheter och polisen för att minska risken för handel med barn, och uttrycker oro för ökad "volonturism" till barnhem.

Ukraina.05-1827.Giacomo-Pirozzi-575x383.jpg
Sverige

I dagarna arrangerar länsstyrelsen en nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering för att öka kunskapen om denna grymma brottslighet. Ett stöd för myndigheter som kan komma i kontakt med barn som kan vara utsatta för människohandel är skriften ”Kan det vara människohandel?” som UNICEF Sverige tagit fram tillsammans med länsstyrelsen.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Nu i dagarna har regeringen äntligen presenterat en handlingsplan för barn som utsatts för människohandel, något som vi har kämpat för i många år. Idag deltar dessutom vi och andra barnrättsaktörer i en sammankomst på regeringskansliet för att diskutera det fortsatta arbetet.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Barn utnyttjas hänsynslöst som handelsvaror. De säljs och köps som redskap för vuxna med ett enda syfte; att tjäna pengar. Idag på internationella brottsofferdagen kräver UNICEF bättre stöd till offer för människohandel.

Unicef Logo Swedish
Filippinerna

Tyfonen Bopha som drog fram över Filippinerna i början av december räknas som den värsta i landets historia. Över 6 miljoner människor har drabbats varav närmare hälften är barn. UNICEF varnar nu för att de redan extremt utsatta barnen även riskerar att utsättas för handel.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Barn som är offer för människohandel i de nordiska länderna riskerar att inte få någon hjälp. Myndigheterna har fel fokus och barnen faller genom skyddsnätet. Det visar en ny rapport från UNICEF om trafficking av barn i Norden.

Unicef Logo Swedish
Asien

Den senaste tidens kraftiga oväder i Sydostasien är de värsta på 50 år och totalt är 8 miljoner människor drabbade. Men översvämningarna har inte bara förstört hus och vägar utan även lett till att många barn kommit ifrån sina föräldrar. De ensamma barnen löper större risk att utsättas för människohandlare.

Unicef Logo Swedish
Haiti

I skuggan av jordbävningskatastrofen riskerar många barn att utsättas för våld och övergrepp. Den svårt pressade ekonomiska situationen för många familjer skapar en grogrund för trafficking. I Haiti arbetar UNICEF på alla nivåer i samhället för att förhindra att barn utsätts för människohandel – kontroller vid gränsen, information till familjer och påverkan för att stifta lagar som skyddar barnen.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Över 100 chefer och andra nyckelpersoner inom kommunernas socialtjänst samt inom myndigheter som till exempel polisen och Migrationsverket, möts idag den 31 augusti när UNICEF Sverige arrangerar en nationell konferens om människohandel med barn.

Unicef Logo Swedish
Haiti

UNICEF ser mycket allvarligt på situationen för alla de tusentals ensamma barn som kommit ifrån sin familj efter jordbävningen. Dessa barn är extremt sårbara och kan lätt falla offer för människohandlare som kidnappar och försöker ta med sig barnen illegalt ut ur landet.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Idag, onsdagen den 7 maj, har riksdagens tvärpolitiska barngrupp ett seminarium där en manual för hur man kan upptäcka barn som kan ha utsatts för människohandel kommer att presenteras. Manualen har tagits fram av Unicef och Socialstyrelsen. Här kan du läsa och ladda ner den:

Unicef Logo Swedish
Balkan

Handeln med människor på Balkan pågår utan att någon går till botten med problemet. Insatser för att stoppa handeln har fel fokus och går mest ut på att förhindra migration och brottslighet. Det slås fast i en rapport som FN-organen Unicef, OHCHR och OSCE presenterade på torsdagen.

Unicef Logo Swedish
Internationella dagen mot barnarbete

Miljoner barn som arbetar i hemmen, främst flickor, riskerar utnyttjande, exploatering och människohandel, rapporterar UNICEF inför Världsdagen mot barnarbete den 12 juni.