Default hero image

Tyfonen Bopha som drog fram över Filippinerna i början av december räknas som den värsta i landets historia. Över 6 miljoner människor har drabbats varav närmare hälften är barn. UNICEF varnar nu för att de redan extremt utsatta barnen även riskerar att utsättas för handel.

Skribent |

Publicerad |

2013 01 03

Uppdaterad |

2013 01 03

Ökad risk för handel med barn i katastrofdrabbade Filippinerna

Förödelsen efter tyfonen är total

Förödelsen i området därtyfonen Bopha

dragit fram är total. Hus och bebyggelse är raserade eller helt förstörda och på en del håll har hela byar jämnats med marken. Närmare en miljon människor har förlorat sina hem eller tvingats på flykt undan vattenmassor och förödelse. Vattensystemen har kollapsat och risken för att vattenburna sjukdomar ska spridas är stor. Men för barnen, som alltid drabbas hårdast när katastrofen slår till, lurar även andra faror. Närmare 2,6 miljoner av de drabbade är barn och många av dem löper nu stor risk att utsättas för handel.

Människohandlare i katastrofens spår

När kaos och katastrof lamslår ett land är det ofta det direkta humanitära katastrofarbetet man fokuserar på – första hjälpen, vatten och sanitet samt distribution av förnödenheter. Men utöver det arbetet är en av UNICEFs huvudinsatser att skydda barn som utsätts för andra risker, som att hamna i fel händer. Barn som kommit ifrån sina föräldrar är extra utsatta och lätta byten för människohandlare och UNICEF kämpar nu för att snabbt fånga upp ensamma barn och se till att de kommer till trygga och barnvänliga platser.De trygga och barnvänliga platserna, så kallade child friendly spaces, fungerar inte bara som en uppsamlingsplats utan ger även barnen en plats att leka och bearbeta sina traumatiska upplevelser. Syftet är att trots rådande kaos ge barnen tillvaro där de får vara just barn.

UNICEFs arbete på plats

UNICEF är på plats och hjälper barn och deras familjer. Förutom att fånga upp och registrera ensamma barn distribuerar UNICEF förnödenheter i form av vatten- och hygienpaket, första hjälpenutrustning och näringstillskott. Dessutom leder man arbetet med att säkra tillgången på rent vatten och förbättra förutsättningarna för fungerande sanitet. De första hjälpsändningarna har skickats till de drabbade områdena och ytterligare försändelser är på väg.Hjälp barn i krig och katastrofer – ge en gåva.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

uni121794-880x587.jpg
Internationella dagen mot trafficking

I samband med internationella dagen mot trafficking av personer uppmärksammar UNICEF alla barn som varje år faller offer för människohandel. Trafficking är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, och det är till stor del barn som utnyttjas.

IMG_7009-575x469.jpg
Sverige

Idag skickar vi in vårt remissvar på Människohandelsutredningen. UNICEF Sverige har tittat på de förslag som rör barn. Vi ser positivt på förslagen i utredningen som syftar till att ge ett ökat straffrättsligt skydd för barn som utsätts för människohandel. Vi anser dock att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att tydliggöra och uppmärksamma barns särskilda utsatthet och rätt till skydd och öka antalet lagförda brott mot barn.

UNI185714-575x383.jpg
Nepal

Minst 245 fall där barn riskerat trafficking eller olagliga barnhemsplaceringar har stoppats sedan den första jordbävningen drabbade Nepal för två månader sedan. UNICEF samarbetar med nepalesiska myndigheter och polisen för att minska risken för handel med barn, och uttrycker oro för ökad "volonturism" till barnhem.