Default hero image

Riksdagsseminarium om

barnhandel

Idag, onsdagen den 7 maj, har riksdagens tvärpolitiska barngrupp ett seminarium där en manual för hur man kan upptäcka barn som kan ha utsatts för människohandel kommer att presenteras. Manualen har tagits fram av Unicef och Socialstyrelsen. Här kan du läsa och ladda ner den:

Skribent |

Publicerad |

2008 05 06

Uppdaterad |

2008 05 06

Riksdagsseminarium om barnhandel

Handel med barn är en av Unicefs prioriterade sakfrågor i Sverige, bland annat eftersom det finns barn i Sverige som är utsatta för människohandel. De tvingas till prostitution, att vara tjuvar och tigga på gatorna. Barnen behandlas som varor som säljs och köps och utnyttjas hänsynslöst. Ingen vet hur många barn det handlar om och det är självklart svårt att få fram sådana uppgifter eftersom det är en organiserad, grov brottslighet med internationella förgreningar. Barnen kommer ofta från fattiga förhållanden och svåra sociala livsvillkor. De har ofta levt i omgivningar med våld, missbruk och förtryck.

Unicef kräver skärpta regler och omfattande insatser för att hindra handeln med barn och hjälpa de barn som drabbats:

  • En skärpt och tydlig lagstiftning som innehåller en särskild bestämmelse om handel med barn. Det måste framgå av lagen vilken typ av exploatering som barn kan vara utsatta för. Barn under 18 år måste ha ett absolut skydd.

  • Ökade utbildningsinsatser för personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det krävs både ökad kunskap om vad människohandel är och om hur myndigheterna ska agera.

  • Ökade resurser till polisen så att de kan prioritera dessa fall i syfte att både upptäcka och förebygga brott.

  • Bättre hjälp och stöd till de barn som är offer för människohandel. Utgångspunkten måste vara vad som är barnets bästa och att en ordenlig utredning görs om lämpliga insatser.

  • Rätt till uppehållstillstånd för barn som är utsatta för människohandel.

  • En nationell handlingsplan mot människohandel med särskilda åtgärder för att bekämpa handeln med barn.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

uni121794-880x587.jpg
Internationella dagen mot trafficking

I samband med internationella dagen mot trafficking av personer uppmärksammar UNICEF alla barn som varje år faller offer för människohandel. Trafficking är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, och det är till stor del barn som utnyttjas.

IMG_7009-575x469.jpg
Sverige

Idag skickar vi in vårt remissvar på Människohandelsutredningen. UNICEF Sverige har tittat på de förslag som rör barn. Vi ser positivt på förslagen i utredningen som syftar till att ge ett ökat straffrättsligt skydd för barn som utsätts för människohandel. Vi anser dock att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att tydliggöra och uppmärksamma barns särskilda utsatthet och rätt till skydd och öka antalet lagförda brott mot barn.

UNI185714-575x383.jpg
Nepal

Minst 245 fall där barn riskerat trafficking eller olagliga barnhemsplaceringar har stoppats sedan den första jordbävningen drabbade Nepal för två månader sedan. UNICEF samarbetar med nepalesiska myndigheter och polisen för att minska risken för handel med barn, och uttrycker oro för ökad "volonturism" till barnhem.