UNICEFÄmne
Internationella dagen mot trafficking

Internationella dagen mot trafficking

Den 30 juli är en dag för att öka medvetenheten om och bekämpa människohandel och trafficking. För UNICEF belyser dagen vikten av att skydda inte minst barn mot denna typ av utnyttjande och brott.

uni121794-880x587.jpg
Internationella dagen mot trafficking

I samband med internationella dagen mot trafficking av personer uppmärksammar UNICEF alla barn som varje år faller offer för människohandel. Trafficking är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, och det är till stor del barn som utnyttjas.