Default hero image

Miljoner barn utnyttjas

som hembiträden

Miljoner barn som arbetar i hemmen, främst flickor, riskerar utnyttjande, exploatering och människohandel, rapporterar UNICEF inför Världsdagen mot barnarbete den 12 juni.

Skribent |

Publicerad |

2004 06 11

Uppdaterad |

2004 06 11

Miljoner barn utnyttjas som hembiträden

Utnyttjandet av barn som arbetskraft i hemmen är en av de mest dolda formerna av barnarbete. Miljoner barn, främst flickor, riskerar därmed sexuellt utnyttjande, exploatering och människohandel, rapporterar UNICEF.

- Miljoner flickor fastnar i uselt betalda arbeten som hembiträden och tvingas inte bara arbeta långa dagar utan löper också stor risk att utnyttjas sexuellt och bli sålda, säger UNICEF-chefen Carol Bellamy inför Världsdagen mot barnarbete.

Barnarbetare är en vanlig syn i de flesta utvecklingsländer, där många barn skickas ut från hemmet redan vid femårsåldern för att tjäna pengar till familjen.

- Flickor som egentligen skulle gå i förskolan arbetar 16-18 timmar om dagen, sju dagar i veckan, säger Bellamy. De fråntas sin rätt till utbildning och lek och ofta ignoreras också deras grundläggande hälso- och näringsbehov. Deras välmående är helt beroende av arbetsgivarens godtycke.

UNICEF anser att insatser som görs mot barnarbete också måste se de barn som arbetar i hemmen och säkerställa deras rätt till utbildning, hälsa och en skyddad uppväxtmiljö. För att barn ska kunna garanteras en skyddande miljö måste regeringar anta och tillämpa lagar som straffar dem som utnyttjar barn och samhällen måste vara medvetna om de risker som barn står inför, tillade Bellamy.

Antalet barn som arbetar i hemmen världen över är okänt, men däremot vet man att majoriteten är flickor. Det uppskattas att det finns fem miljoner barn som arbetar i hemmen i Sydasien. Undersökningar visar att vart fjärde barn i Indien under 14 år arbetar som hembiträde. I Bangladesh arbetar 300 000 barn enbart i huvudstaden Dhaka.

Den internationella arbetsorganisationen, ILO, uppskattar att det finns 559 000 barn som arbetar i hemmen i Brasilien, 250 000 i Haiti, 200 000 i Kenya och ungefär 700 000 i Indonesien.

Barn som arbetar som hembiträden har generellt aldrig gått i skolan eller har misslyckats med att slutföra sin skolgång.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

uni121794-880x587.jpg
Internationella dagen mot trafficking

I samband med internationella dagen mot trafficking av personer uppmärksammar UNICEF alla barn som varje år faller offer för människohandel. Trafficking är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, och det är till stor del barn som utnyttjas.

IMG_7009-575x469.jpg
Sverige

Idag skickar vi in vårt remissvar på Människohandelsutredningen. UNICEF Sverige har tittat på de förslag som rör barn. Vi ser positivt på förslagen i utredningen som syftar till att ge ett ökat straffrättsligt skydd för barn som utsätts för människohandel. Vi anser dock att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att tydliggöra och uppmärksamma barns särskilda utsatthet och rätt till skydd och öka antalet lagförda brott mot barn.

UNI185714-575x383.jpg
Nepal

Minst 245 fall där barn riskerat trafficking eller olagliga barnhemsplaceringar har stoppats sedan den första jordbävningen drabbade Nepal för två månader sedan. UNICEF samarbetar med nepalesiska myndigheter och polisen för att minska risken för handel med barn, och uttrycker oro för ökad "volonturism" till barnhem.