Default hero image

Den senaste tidens kraftiga oväder i Sydostasien är de värsta på 50 år och totalt är 8 miljoner människor drabbade. Men översvämningarna har inte bara förstört hus och vägar utan även lett till att många barn kommit ifrån sina föräldrar. De ensamma barnen löper större risk att utsättas för människohandlare.

Skribent |

Publicerad |

2011 11 01

Uppdaterad |

2011 11 01

Översvämningarna i Sydostasien ökar risken för människohandel

Ensamma barn är särskilt utsatta och sårbara

När en naturkatastrof drabbar ett land är det inte bara den omedelbara effekten av själva katastrofen som innebär risker för barn. I det kaos som råder när vardagen kollapsar lurar även andra faror. Många barn kommer ifrån sina föräldrar och ensamma barn löper extra stor risk att utsättas för människohandlare och andra som vill utnyttja dem.

På flera håll i Thailand arbetar UNICEF tillsammans med Rädda barnen och lokala myndigheter för skydda ensamma barn. Man sätter upp barnvänliga platser där barnen registreras för att underlätta återförening mellan barn och föräldrar som kommit ifrån varandra. Man har också tagit fram informationsmatarerial för att förebygga att barn kommer bort, utnyttjas och i värsta fall säljs.

– Barnvänliga platser är en första insats för att barnen så småningom ska kunna återhämta sig, säger Victoria Juat, som arbetar med skydd av barn för UNICEF i Thailand.

Hjälp att bearbeta svåra upplevelser

Tusentals familjer i hela Sydostasien har tvingats flytta och bor nu i tillfälliga bostäder eller tält. De största behoven gäller rent vatten, hygienartiklar, mat och skydd men många barn lider också av stress och andra symptom till följd av de fruktansvärda händelser som katastrofen inneburit. För att hjälpa barnen att bearbeta sina upplevelser är det viktigt att de får rätt hjälp i en trygg miljö.

– Ordnade aktiviteter i en lugn och trygg miljö är avgörande för att barn på lång sikt ska kunna komma över de hemska upplevelser de tvingats genomleva de senaste veckorna, säger Victoria Juat.

I Thailand är stora delar av infrastrukturen förstörd och trots att det är svårt att ta sig fram med förnödenheter är UNICEF på plats och gör sitt yttersta för att hjälpa barnen. Vi sätter upp tillfälliga skolor och levererar skolmaterial för att barn trots den svåra situation som råder ska kunna gå i skolan. Dessutom pågår ett arbete med att återuppbygga de skolor som de senaste veckorna förstörts. Arbetet kommer att fortsätta en lång tid fram över och UNICEF kommer att vara på plats så länge barnen behöver stöd och hjälp.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

uni121794-880x587.jpg
Internationella dagen mot trafficking

I samband med internationella dagen mot trafficking av personer uppmärksammar UNICEF alla barn som varje år faller offer för människohandel. Trafficking är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, och det är till stor del barn som utnyttjas.

IMG_7009-575x469.jpg
Sverige

Idag skickar vi in vårt remissvar på Människohandelsutredningen. UNICEF Sverige har tittat på de förslag som rör barn. Vi ser positivt på förslagen i utredningen som syftar till att ge ett ökat straffrättsligt skydd för barn som utsätts för människohandel. Vi anser dock att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att tydliggöra och uppmärksamma barns särskilda utsatthet och rätt till skydd och öka antalet lagförda brott mot barn.

UNI185714-575x383.jpg
Nepal

Minst 245 fall där barn riskerat trafficking eller olagliga barnhemsplaceringar har stoppats sedan den första jordbävningen drabbade Nepal för två månader sedan. UNICEF samarbetar med nepalesiska myndigheter och polisen för att minska risken för handel med barn, och uttrycker oro för ökad "volonturism" till barnhem.