Default hero image

UNICEF varnar för handel

med barn i Haiti

UNICEF ser mycket allvarligt på situationen för alla de tusentals ensamma barn som kommit ifrån sin familj efter jordbävningen. Dessa barn är extremt sårbara och kan lätt falla offer för människohandlare som kidnappar och försöker ta med sig barnen illegalt ut ur landet.

Skribent |

Publicerad |

2010 01 21

Uppdaterad |

2010 01 21

UNICEF varnar för handel med barn i Haiti

I skuggan av ett krig eller en katastrof riskerar ensamma barn att utnyttjas av människohandlare som söker sig till platser där människor är fattiga och utsatta. Barnen som säljs används i till exempel sexindustrin, som billig arbetskraft eller adopteras bort. UNICEF kämpar för fullt med att leta upp de ensamma barnen och se till att de får skydd och omsorg i de trygga barnzoner som nu upprättas i området.

Se ett inslag i Rapport i SVT om att UNICEF varnar för handel med barn.

UNICEF kontrollerar flygplatsen

För att förhindra att barn förs ut ur landet på olagligt vis har UNICEF två specialutbildade personer som kontrollerar dokumentationen vid landets flygplats. Dessutom har både flygplatsen och gränsen förstärkts med sju specialutbildade polispatruller som har till uppgift att förhindra handel med barn.

Risk för illegala adoptioner

Illegala adoptioner har länge varit en angelägen fråga här i Haiti och i det kaos som uppstått i och med jordbävningen har frågan blivit än mer aktuell. Nu fruktar de haitiska myndigheterna att många barn kommer att föras ur landet utan att de föreskrifter som finns kring adoptioner följs.

Huvudfokus i alla katastrofer är att hitta barnens föräldrar eller någon annan släkting eller närstående som kan ta hand om dem i hemlandet. UNICEF har professionell personal på plats i Haiti som arbetar intensivt med återförening av familjer. Endast om detta är helt omöjligt och efter att korrekta undersökningar gjorts bör permanenta alternativ som adoption övervägas av de sociala myndigheterna.

VAD ÄR MÄNNISKOHANDEL?
Handel med människor, s.k. trafficking, är en modern form av slaveri där framförallt barn och kvinnor behandlas som egendom. FN beräknar att ca 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Man räknar i dag med att människohandel är den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Rekryteringsmetoderna består i allt från fagra löften om en bättre tillvaro och framtid till ren kidnappning.
Barnen som faller offer för människohandlarna behandlas som varor somsäljs och köps och utnyttjas hänsynslöst, för att tjäna så mycketpengar som möjligt. Både flickor och pojkar utnyttjas exempelvissexuellt, som billig arbetskraft och soldater, adopteras bort ellertvingas begå stölder, tigga och smuggla narkotika. Många fråntas sinapass, hålls inlåsta eller saknar på andra sätt kontakt med detomgivande samhället – kanske för att de inte kan språket eller heltenkelt för att de är så rädda att de inte vågar söka sig ut.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

uni121794-880x587.jpg
Internationella dagen mot trafficking

I samband med internationella dagen mot trafficking av personer uppmärksammar UNICEF alla barn som varje år faller offer för människohandel. Trafficking är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, och det är till stor del barn som utnyttjas.

IMG_7009-575x469.jpg
Sverige

Idag skickar vi in vårt remissvar på Människohandelsutredningen. UNICEF Sverige har tittat på de förslag som rör barn. Vi ser positivt på förslagen i utredningen som syftar till att ge ett ökat straffrättsligt skydd för barn som utsätts för människohandel. Vi anser dock att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att tydliggöra och uppmärksamma barns särskilda utsatthet och rätt till skydd och öka antalet lagförda brott mot barn.

UNI185714-575x383.jpg
Nepal

Minst 245 fall där barn riskerat trafficking eller olagliga barnhemsplaceringar har stoppats sedan den första jordbävningen drabbade Nepal för två månader sedan. UNICEF samarbetar med nepalesiska myndigheter och polisen för att minska risken för handel med barn, och uttrycker oro för ökad "volonturism" till barnhem.