Balkan

UNICEF finns på plats i 190 länder och regioner, däribland i Balkan, och arbetar tillsammans med och på uppdrag av ländernas regeringar för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

UNICEF-03-575x386.jpg
Balkan

De svåra översvämningarna på Balkan slår hårt mot befolkningen. UNICEF deltar i katastrofarbetet och levererar hjälp till barnen och deras familjer. Totalt är det 460 000 barn som har drabbats.

Unicef Logo Swedish
Balkan

Handeln med människor på Balkan pågår utan att någon går till botten med problemet. Insatser för att stoppa handeln har fel fokus och går mest ut på att förhindra migration och brottslighet. Det slås fast i en rapport som FN-organen Unicef, OHCHR och OSCE presenterade på torsdagen.