Gå till innehållet

Vilka summor rekommenderar ni att eleverna samlar in?

Vi har valt att inte rekommendera några summor då det viktigaste är att alla engagerar sig. Ingen ska känna sig tvingad att betala mer än vad de har råd med och inga föräldrar ska avkrävas pengar av skolan. Däremot är det viktigt att poängtera att elever inte ska användas som billig arbetskraft.

Det är också valfritt för skolan att låta eleverna välja som dagsverke att istället sprida kunskap och information om barns rättigheter eller årets projekt.

Glöm inte heller vid bössinsamling att bössan är en värdehandling. Vid bössinsamling rekommenderar vi följande säkerhetsåtgärder:

  • Se till att eleverna går tillsammans, eller med någon vuxen.
  • Stå på platser med mycket folk.
  • Eleverna bör försöka undvika konflikter och konfrontationer med personer de möter.
  • Vi rekommenderar inte kontanthantering för barn under 13 år.
  • Bössan lämnas in till skolorna med plombering kvar.
  • Sätt in pengarna så snart som möjligt.
  • Om ni förvarar kontanter innan insättning, använd kassaskåp för detta.