Frågor och svar / Operation Dagsverke - insättningar

Vilka summor rekommenderar ni att eleverna samlar in?

Vi har valt att inte rekommendera några summor då det viktigaste är att alla engagerar sig. Ingen ska känna sig tvingad att betala mer än vad de har råd med och inga föräldrar ska avkrävas pengar av skolan. Däremot är det viktigt att poängtera att elever inte ska användas som billig arbetskraft. Det är också valfritt för skolan att låta eleverna välja som dagsverke att istället sprida kunskap och information om barns rättigheter eller att de använder dagen för att fördjupa sig i dessa frågor.

Glöm inte heller vid bössinsamling att bössan är en värdehandling, så vi rekommenderar att ni går minst två och två om ni är ute med bössor.

Operation Dagsverke - insättningar

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort