UNICEFFrågor och svar
Hur vet jag att mina pengar verkligen kommer fram och hjälper barn?

Hur vet jag att mina pengar verkligen kommer fram och hjälper barn?

UNICEF Sverige har ett 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 procent av de insamlade medlen måste gå till verksamheten. Under 2022 gick 91 procent av våra intäkter till UNICEFs arbete för barn runt om i världen medan våra kostnader för insamling var 8 procent och administration endast var 1 procent.

Kostnader är nödvändiga om vi ska kunna värva ännu fler givare och om vi ska kunna följa upp och kontrollera att pengarna används på rätt sätt. Vi strävar alltid efter att hålla våra kostnader så låga som möjligt.

Är du månadsgivare (Världsförälder) får du kontinuerlig information om hur dina pengar används. På vår hemsida kan du läsa mer om vår ekonomi för att se vad vi gör för barn runt om i världen.