808 266 000 kronor

Så mycket pengar samlade vi in under 2017. Men vad händer med pengarna, hur fördelas de och vart tar de vägen?

Årlig graf
 1. 2011
  496 mkr
 2. 2012
  506 mkr
 3. 2013
  656 mkr
 4. 2014
  670 mkr
 5. 2015
  676 mkr
 6. 2016
  793 mkr
 7. 2017
  808 mkr

Hit gick pengarna

Under 2017 gick 89 procent av våra intäkter till UNICEFs arbete för barn världen över. 690 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i världen, långsiktigt och i katastrofer. 27 miljoner kronor gick till UNICEFs arbete för barn i Sverige.

Utbildning

På avlägsna platser i Kamerun fick över 2 000 barn på flykt från Boko Haram möjlighet till utbildning med hjälp av internet och surf­plattor.

Skydd
105 000

barn i Donetsk och Luhansk i Ukraina, fick psyko­socialt stöd och hjälp att hantera sina upp­levelser av konflikten i landet.

Hälsa

Sju stycken mobila hälso­kliniker åker runt och erbjuder gratis hälso­vård till barn och familjer i Aleppo, Syrien. Över 400 barn och kvinnor får vård varje dag genom bussarna.

Rent vatten, sanitet och hygien
12,5 miljoner

människor i Jemen fick information om hur man renar vatten, håller god sanitet och hanterar mat på ett säkert sätt under det stora kolera­utbrottet.

Utbildning

För att barn och familjer i Nepal ska vara bättre förberedda när katastrofer inträffar, har UNICEF och regeringen infört katastrof­utbildning som en del av läro­planen. Skolor, elever och lärare står därmed bättre rustade vid till exempel en jord­bävning.

Skydd

Över en miljon rohingyer har flytt från Burma till Bangladesh. I flykting­lägren har UNICEF satt upp fler än hundra barn­vänliga trygga platser. Där får barnen psyko­socialt stöd och en chans att leka och bearbeta sina upp­levelser.

Vaccinering
9 miljoner

barn fick livs­viktigt skydd mot polio i Syrien, Jordanien, Irak och Egypten.

Näring
207 000

barn fick behandling mot svår akut under­näring i Sydsudan.

Rent vatten
5 300

barn och familjer som drabbats hårt av torka, i Wordea­distriktet i Etiopien, har fått till­gång till rent vatten genom nya brunnar.

Familje­återförening
4 600

barn som kommit ifrån sina familjer på Haiti fick stöd och hjälp att återförenas med släktingar igen.

“De mest utsatta barnen får hjälp först”
Henrietta H. Fore

Så fördelas pengarna

Vi jobbar utifrån ett rättighets­perspektiv som innebär att alla barn har rätt att överleva, utvecklas och nå sin fulla potential. Vi prioriterar de mest utsatta barnen, så att de får det stöd de har rätt till.

Fördelningsfaktorer:

 1. BNI per capita – landets ekonomiska välstånd i sin helhet.
 2. Barnpopulation – andelen av landets befolkning som är barn.
 3. Barnadödligheten – andelen barn som dör innan fem års ålder.

Det betyder att:

Låginkomstländer med ung befolkning och hög barnadödlighet får proportionerligt mer pengar än medelinkomstländer där befolkningens genomsnittliga ålder är högre och där färre barn dör innan de fyllt fem år.

Katastrofläge?

När en katastrof sker omfördelas resurserna utifrån de omedelbara behov som uppstår. Som till exempel brist på rent vatten och mat, bristande sanitet, skydd för barn som förlorat sitt hem och barn som kommit ifrån sina familjer.

Vad händer med din hundralapp?

Så här används dina pengar:

 • Mycket pengar
  89 kronor
  går till UNICEFs arbete för barn i världen, både långsiktigt och i katastrofer.
 • Några pengar
  10 kronor
  används till kostnader för insamling — som till exempel kampanjer, utskick och andra insatser för att värva fler givare.
 • Lite pengar
  1 krona
  går till administration, det vill säga kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen — som till exempel revision och IT.

Vem är det som ger?

UNICEF är FN:s barnfond, men vi får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag.

Kollage av givare

Den största andelen pengar kommer från generösa privatpersoner som är Världsföräldrar, handlar i gåvoshopen, skänker pengar vid katastrofer eller ger andra gåvor. Resten av pengarna kommer från företag och stiftelser.

Tack vare alla som ger och är med och kämpar för barns rättigheter kan vi fortsätta arbetet för att skapa en bättre värld för alla barn.

Transparens och kontroll = trygghet

UNICEF Sverige är en ideell förening utan vinstintresse. Vi jobbar alltid för att den största delen av pengarna ska gå till barnen, genom att hålla våra kostnader så låga som möjligt. Men vissa kostnader är nödvändiga för att kunna värva fler givare och kontrollera att pengarna används på rätt sätt.

 • Logotyp 90-konto

  Svensk Insamlingskontroll

  UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste minst 75 procent av de insamlade pengarna gå till ändamålet och organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. År 2017 gick 89 procent av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.

 • Logotyp FRII

  FRII

  UNICEF Sverige är medlem i Frivillig­organisationernas insamlingsråd, FRII. FRII är en bransch­organisation som bland annat arbetar för att stoppa oseriös insamlings­verksamhet. FRII har tagit fram en kvalitetskod och har styrande riktlinjer för insamling som alla medlems­organisationer är skyldiga att följa. Läs bestyrkanderapporten som fastställer att UNICEF Sverige efterlever FRII:s kvalitetskod

 • Löner

  Löner och arvoden

  UNICEF Sveriges styrelse anställer general­sekreteraren och beslutar om lönen. Lönen är 88 425 kronor per månad. Det utgår ingen övertids­ersättning och inga särskilda pensions- eller löneförmåner. Ingen i styrelsen får lön, däremot får ledamöterna 500 kronor som ersättning för förlorad arbetsinkomst vid varje sammanträde som de deltar i.