UNICEFFrågor och svar
Kan man få ett eget fadderbarn hos UNICEF?

Kan man få ett eget fadderbarn hos UNICEF?

Nej, vi arbetar inte på det sättet och har inte fadderbarn. I stället för att bli fadder kan du hos oss vara Världsförälder och hjälpa alla barn runt om i världen. Vi tror på att om man verkligen ska kunna skapa varaktiga förändringar i barns liv måste man arbeta långsiktigt med alla barn över hela världen – och ända upp på regeringsnivå.

Eftersom vi är en del av FN har vi ett unikt inflytande. Vi är med där lagar stiftas och beslut fattas. I regeringskorridorer, innerstadsgetton, flyktingläger och avlägsna byar kämpar vi för att varenda unge ska få leva ett värdigt liv. Det kan handla om att vaccinera ett barn mot de vanligaste sjukdomarna, att ge gatubarn chansen att gå i skolan eller att hjälpa barn som blivit föräldralösa att hitta en försörjning. Eller så kan det handla om att se till att barn som har drabbats av krig får hjälp att bearbeta sina trauman eller att ge flickor som hamnat i prostitution en chans att återvända hem. Anmäl dig som Världsförälder här.