Gå till innehållet

Ge barn i Nepal möjlighet att gå i skola

I Nepal står många flickor och andra utsatta barn utanför skolan. UNICEF arbetar för att ge barnen i Nepal en tryggare framtid. Var med och kämpa för att utsatta barn i Nepal får en ljusare framtid.

Nepal är ett av världens fattti­gaste länder. Många av landets flickor får inte gå i skolan – för att de är just flickor. Många barn måste arbeta för att hjälpa till med familjens för­sörj­ning.

Vi finns på plats och kämpar för att för­ändra situa­tionen – dels för flickorna, som är de mest utsatta, men också för alla de utsatta barnen i Nepals allra fattigaste områden.

Vi har startat skolor med informell skol­under­visning för utsatta barn och ger barn som måste arbeta möjlig­het till special­under­visning 2-3 timmar om dagen. Efter ett par år kan de gå vidare till den vanliga skolan. Det har betytt en ny chans i livet för tio­tusen­tals utsatta barn i Nepal.

Du kan se till att fler barn får samma chans. Din gåva behövs nu.

kr

Kostnadsexempel: 300 kronor räcker till 68 skriv­böcker och 70 blyerts­pennor som hjälper barn att kunna gå i skolan. 540 kr räcker till att ge ett barn under­visning under ett år.

VI SAMARBETAR MED