Om UNICEF Sverige / Så används pengarna

Varje krona förändrar barns liv

UNICEF får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag från regeringar och privata givare runt om i världen. UNICEF har en total årsbudget på ungefär 4,2 miljarder dollar. Grovt räknat kommer två tredjedelar från regeringar och en tredjedel från enskilda givare och organisationer. Sverige hör till de länder som bidrar med mest pengar.

Pengarna når fram och fördelas efter behov

UNICEF har verksamhet i 190 länder. I 156 av dem har vi programverksamhet för att stärka barns rättigheter inom till exempel hälsa, näring, vatten och sanitet och utbildning. De pengar vi får in till verksamheten fördelas till utvecklingsprogrammen enligt tre principer: landets BNI per capita, hur många barn som bor i landet (barnpopulation) och hur hög barnadödligheten är (barn som dör innan fem års ålder). Det innebär att låginkomstländer med ung befolkning och hög barnadödlighet (som till exempel Afghanistan, Bangladesh och Tanzania) får proportionerligt mer pengar än medelinkomstländer med små befolkningar (som Paraguay och Mongoliet till exempel).

Arbetet i olika länder ser dock väldigt olika ut beroende på hur utvecklade system landet har för sin välfärd, inkomstfördelning och sociala tjänster. Förutom utvecklingsprogrammen har vi omfattande arbete i humanitära katastrofer orsakade av till exempel konflikter och naturkatastrofer. Här fördelas resurserna utifrån de omedelbara behoven, som till exempel hur många barn som saknar mat och vatten, har tvingats fly från sina hem eller riskerar att utsättas för människohandel.

Läs gärna mer om hur pengarna används och om resultaten av vårt arbete för barnen i vår effektrapport:

Så här fördelades UNICEFs intäkter globalt 2015

27 % till insatser inom hälsa
21 % till utbildning
18 % till vatten, sanitet och hygien
13 % till skydd mot våld och övergrepp
13 % till insatser inom näring
6 % till att motarbeta utanförskap

2 % till kampen mot hiv/aids

Ladda ner UNICEFs annual report 2015 för ytterligare information:


 

Pengarna som samlas in i Sverige

UNICEF Sverige är en av UNICEFs så kallade nationalkommittéer, vars främsta uppdrag är att samla in pengar till UNICEFs internationella arbete för barnen. Läs mer om UNICEF Sveriges ekonomi.

UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att organisationen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontroll ska 75 procent av de totala intäkterna gå till verksamheten och organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. År 2015 gick 89 procent av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.

Svensk insamlingskontrolls logotyp för 90-konto