Gå till innehållet

Ditt arv kan förändra barns liv

Ett sätt att kämpa för barns rättigheter är att testamentera till UNICEFs arbete. Det är en omtänksam handling som innebär ett värdefullt stöd för barn över hela världen, nu och i framtiden.

Läs mer om hur ditt arv kan förändra barns liv, beställ eller ladda ner vår broschyr.

Glada barn i Tanzania.

Vad vill du lämna efter dig?

I en värld med många utmaningar och orättvisor måste vi fortsätta att rädda barns liv. Skydda dem och bry oss om dem, även när vi inte längre är här.

Kom ihåg UNICEF i ditt testamente så är du med och lämnar efter dig en tryggare värld för barnen.

Flicka vid en skolbänk i Ukraina.

Att skriva testamente

Det behöver inte vara krångligt att skriva testamente. För att testamentet ska vara juridiskt giltigt krävs att:

  • Testamentet är skriftligt och egenhändigt undertecknat med namn, ort och datum.
  • Att din namnteckning bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. De behöver inte känna till vad som står i testamentet, men veta att de bevittnar ett testamente. OBS! Vittnena får inte ärva dig.

Kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via testamente@unicef.se eller telefon: 08-692 25 00.

Du kan också beställa eller ladda ner vår kostnadsfria broschyr.

Bosses arv: utbildning

Bo Söderlund arbetade länge som lärare i Värmland och var så engagerad i barns situation att han valde att stödja UNICEFs arbete – och också testamentera en gåva. Han brann för alla barns rätt till utbildning och ville främja utbildning där behoven är som allra störst.

”Bosse var en omtyckt lärare, en sympatisk och glad människa,” berättar ett av Bosses syskonbarn. Efter Bosses bortgång bestämdes det att hans arv skulle användas i Mali, ett av världens fattigaste länder. Alla barn har rätt till utbildning och tack vare Bosses generösa arv går nu 217 barn i skola i byn Keniébougou.

”Han var nära oss i familjen och vi visste att det här var det han ville – han ville göra ett avtryck och inspirera andra att investera i barns framtid.”

 

UNICEF är en av ett 40-tal organisationer som tagit fram Goda Testamentet. Du kan vara helt säker på att de ideella organisationer som medverkar i Goda Testamentet hanterar testamentsgåvor med stor ödmjukhet och enligt tydliga etiska och juridiska riktlinjer.