Frågor och svar / Frågor om barnkonventionen

Vem ser till att barnkonventionen efterlevs?

FN:s kommitté för barnets rättigheter, även kallad FN:s barnrättskommitté, är ett oberoende expertorgan med uppgift att övervaka staternas tillämpning av konventionens regler. Konventionsstaterna har en skyldighet att regelbundet rapportera till barnrättskommittén om vad de har gjort för att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen. Den första rapporten ska lämnas in två år efter att landet ratificerat konventionen och därefter vart femte år. Rapporterna efterföljs med utfrågningar av regeringarnas representanter. Inför dessa utfrågningar samlar kommittén in information från andra aktörer som exempelvis UNICEF. Förutom att kritisera det land som granskas, lämnar kommittén förslag och rekommendationer om hur staten bör agera för att på ett bättre sätt genomföra barnkonventionen. Kommittén har också rätt att begära ytterligare information från staterna.

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort