Gå till innehållet

Varför använder ni er av autogiro och hur fungerar det?

Betalning via autogiro innebär framförallt att mer pengar kommer barnen till godo, eftersom autogiro innebär mindre administration för oss. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att samla in pengar. Dessutom innebär ditt regelbundna givande att vi kan planera på lång sikt för barnen. Autogiro är även enkelt och bekvämt för givaren. Du glömmer aldrig att skicka in pengar till barnen.

Blanketten med din namnteckning och personnummer är en fullmakt från dig att vi får dra överenskommet belopp den 28:e varje månad, eller närmaste bankdag. Personnumret behövs för att kontrollera att det är rätt person till rätt bankkonto som anmäler sig – en säkerhetsåtgärd och ett krav från Bankgirocentralen. Det är endast UNICEF Sverige och Bankgirocentralen som har tillgång till de uppgifter du lämnar.

Att ge varje månad via autogiro är inte bindande utan du kan när som helst sänka ditt belopp, pausa ditt givande eller avsluta. Då är det bara att kontakta givarservice via mail unicef@unicef.se eller ringa till 08-420 02 500