Gå till innehållet

Vad har UNICEF för koppling till barnkonventionen?

UNICEFs värdegrund och arbete baseras på barnkonventionen. Vi arbetar för att alla barns rättigheter ska respekteras runt om i världen och kämpar för att barnkonventionens bestämmelser efterlevs både internationellt och nationellt. I barnkonventionens artikel 45 finns det inskrivet att UNICEF ska arbeta för att bestämmelserna i konventionen följs överallt. Det specialuppdraget ger oss en unik möjlighet att angripa orsakerna till att barns rättigheter kränks.

Som FN-organ har vi en unik möjlighet att påverka regeringar och andra beslutsfattare så att barnens situation förbättras. I över 150 länder sitter UNICEF med vid förhandlingsborden och för en dialog kring lagändringar, handlingsplaner och omprioriteringar i staters budgetar för att länderna ska kunna leva upp till barnkonventionen. Vi vill att världen ska komma ihåg att det är barnen som drabbas värst av finanskriser och klimatförändring som vi vuxna skapar. Vi vill att barnets bästa alltid ska komma i första rummet när politiker, myndigheter och makthavare tar beslut som berör barn nu och i framtiden.