Gå till innehållet

Vad är Operation Dagsverke?

Operation Dagsverke är en insamlings- och informationskampanj som har arrangerats av svenska elever sedan 1960-talet.

Genom kampanjen får elever i Sverige chansen att lära sig mer kring barns rättigheter och skapa egna insamlingskampanjer för skolbarn runt om i världen.

Inför kampanjen får skolorna studiematerial för att diskutera barns rättigheter och skapa en förståelse för syftet med insamlingen. Under insamlingen väljer eleverna hur de gör sina dagsverken. Pengarna de samlat in går till skol- och utbildningsprojekt i andra länder, genom UNICEF Sverige. Under skolans insamlingsdag kan man göra en film, ha en loppis, arbeta hemma, arbeta på ett företag, insamlingar på stan, uppträda eller driva egna projekt. Skolan har en egen insamlingssida där det är lätt att sätta in pengarna och följa hur det går för skolan. Det är helt frivilligt att delta.

Syftet med kampanjen är:

  • Att skolelever i Sverige, och deras lärare och föräldrar, ska få större kunskap om barns rättigheter – både ute i världen och här hemma.
  • Att visa hur barns rätt till utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet och hur kunskap öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.
  • Att samla in pengar till UNICEFs verksamhet i ett utbildningsprogram i världen