Frågor och svar / Operation Dagsverke för skolor

Vad är Operation Dagsverke?

Operation Dagsverke är en insamlings- och informationskampanj som har arrangerats av svenska elever sedan 1960-talet.

2017 har UNICEF valt att ta Operation Dagsverke in i framtiden med den digitala plattformen Storverk.
Elever i Sverige får chansen att lära sig mer kring barns rättigheter och skapa egna insamlingskampanjer för skolbarn runt om i världen. 

Inför kampanjen får skolorna studiematerial för att diskutera barns rättigheter och skapa en förståelse för syftet med insamlingen. Under insamlingen väljer eleverna hur de gör sina storverk. Pengarna de samlat in går till skol- och utbildningsprojekt i andra länder, genom UNICEF Sverige. Under skolans insamlingsdag kan man göra en film, ha en loppis, arbeta hemma, arbeta på ett företag, insamlingar på stan, uppträda eller driva egna projekt. Skolan har en egen insamlingssida där det är lätt att sätta in pengarna och följa hur det går för skolan. Det är helt frivilligt att delta.

Syftet med kampanjen är:

  • Att skolelever i Sverige, och deras lärare och föräldrar, ska få större kunskap om barns rättigheter – både ute i världen och här hemma.
  • Att visa hur barns rätt till utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet och hur kunskap öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.
  • Att samla in pengar till UNICEFs verksamhet i ett utbildningsprogram i världen

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort