Gå till innehållet

Vad är Face-to-face?

Face-to-face är ett samlingsnamn för värvning som utförs via direktdialog, det vill säga genom att prata med människor på gator och torg, i bostadsområden och på events. På UNICEF Sverige arbetar vi främst med Street och Door, som båda är underkategorier till Face-to-face. Street innebär att arbetet sker på gator och torg medan Door innebär arbete i bostadsområden.