Gå till innehållet

Vaccinerar UNICEF mot covid-19 i Sverige?

Nej, UNICEF distribuerar inte vaccin i Sverige. Om du har frågor om covid-19, vaccinering i Sverige eller avbokning så får vi hänvisa dig att ta kontakt med 1177.

Hur är UNICEF del av vaccineringen mot covid-19? UNICEF är del av det globala samarbetet Covax som samordnas av WHO. Programmets syfte är att säkerställa rättvis fördelning av vaccin mot covid-19. UNICEF, som är världens största upphandlare och distributör av vaccin, har utsetts att sköta arbetet med att upphandla de nya vaccinen till alla 190 länder som är med i samarbetet. Vi ska också tillgängliggöra tester och behandlingar.

Höginkomst­länder, som Sverige, finan­sierar allt själva, men till de 92 låg- och medel­inkomst­länderna i sam­arbetet ger vi även stöd till transport, förvaring, sprutor, skydds­utrustning och annat material som behövs för att genom­föra vaccina­tionerna.

På grund av den oerhörda belastning som coronapandemin skapat på sjukvårdssystem världen över har mycket av den ordinarie verksamheten behövts läggas åt sidan. Det är av högsta vikt att vaccinera vård­personal så att vården kan hållas igång och samtidigt stärka hälso­systemen så att covid­vaccinering inte stjälper barn­vaccina­tionerna, som redan minskat med upp till 70 procent.

Genom att vaccinera hälso­arbetare världen över ser vi till att de kan återgå till sitt arbete med att ge barn och mammor den viktiga vård de behöver. Så som vaccina­tioner mot andra farliga sjuk­domar, behand­lingar mot under­näring, och livs­viktig vård under graviditet och förloss­ning med mera. Vård­­insatser som är kritiskt viktiga för att se till att barn och nyfödda inte dör av orsaker som går att före­bygga.

Om du vill stötta vårt arbete för att stoppa coronaviruset kan du ge en gåva här Här kan du läsa mer om vårt arbete för att stoppa coronaviruset: Senaste nytt publiceras regelbundet i vår blogg: UNICEF Sveriges blogg om coronaviruset