Gå till innehållet

Skattereduktion för gåvor – vad är det?

Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer. Givare får nu skattereduktion på gåvor som skänkts mellan 1 augusti och 31 december 2019 till UNICEF Sverige. För att få skattereduktion för gåvor måste man ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare (ex. UNICEF Sverige) vid ett och samma tillfälle samt skänka minst 2 000 kronor totalt mellan den 1 augusti och 31 december 2019.

Avdraget för skattereduktionen omfattar 25% av ditt gåvobelopp. Maxbeloppet för gåvor är 6 000 kronor, vilket innebär ett avdrag på 1 500 kronor. Skattereduktionen gäller inte enbart gåvor till UNICEF Sverige utan kan kombineras med gåvor till alla organisationer som ansökt till Skatteverket om att bli gåvomottagare.

Krav för att kunna ta del av skattereduktionen · Du måste vara en privatperson över 18 år · Din gåva måste kunna kopplas till ditt personnummer. · Din gåva är minst 200 kronor per gåvotillfälle. · Utöver att din gåva behöver vara minst 200 kr per gåvotillfälle behöver du även ge minst 2 000 kronor totalt mellan 1 augusti och 31 december 2019.

Vem får inte skattereduktion · Om du ger mindre än 200 kronor per gåvotillfälle · Om du gett mindre än 2 000 kronor totalt sedan 1 augusti 2019 · Om din gåva är anonym eller inte går att koppla till ditt personnummer. · Om du ger gåvor via Facebook, Instagram eller swish.

När får jag skatteavdraget? Om du uppfyller kraven för skattereduktionen kommer ditt avdrag synas på din inkomstdeklaration för 2019. Inkomstdeklarationen landar i din brevlåda under våren 2020.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om skattereduktionen 

Skattereduktion för gåvor gäller även för gåvor som kommer oss till handa under 2020, och kommer då komma med i inkomstdeklarationen för 2020, som landar i brevlådan under våren 2021.