Gå till innehållet

Om elever inte vill delta i insamlingen?

Att delta i Operation Dagsverke är frivilligt.

Vi vet att man på många skolor tillämpar obligatorium för att underlätta administrationen under dagen. Vi vill ändå betona att eleverna har valfrihet och inte bör tvingas att delta. Ett dagsverke behöver inte vara en insamling utan kan vara att sprida information kring årets projekt.