Frågor och svar / Operation Dagsverke för skolor

Om elever inte vill delta i insamlingen?

Att delta i Operation Dagsverke är frivilligt. Vi vet att man på många skolor tillämpar obligatorium för att underlätta administrationen under dagen. Vi vill ändå betona att eleverna har valfrihet och inte bör tvingas att delta. Ett alternativ för dem som inte vill eller kan arbeta är att göra uppgifter som har med kampanjen att göra, till exempel mindre projektarbete, en film eller liknande. Om eleverna haft svårt att hitta jobb kan kanske skolan erbjuda någon syssla? Hör med rektorn.

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort