Gå till innehållet

Om elever inte vill delta i insamlingen?

Att delta i Operation Dagsverke är frivilligt.

Vi vet att man på många skolor tillämpar obligatorium för att underlätta administrationen under dagen. Vi vill ändå betona att eleverna har valfrihet och inte bör tvingas att delta. Ett alternativ för dem som inte vill eller kan arbeta är att göra uppgifter som har med kampanjen att göra, till exempel mindre projektarbete, en film eller liknande. Om eleverna haft svårt att hitta jobb kan kanske skolan erbjuda någon syssla? Hör med rektorn.