Gå till innehållet

Kan ni säga vad mina pengar kommer att användas till?

Pengarna som samlas in fördelas efter behov. Det innebär att barn som lever i länder och regioner med stor nöd och fattigdom, kommer i första hand.

De pengar vi får in till verksamheten fördelas till utvecklingsprogrammen enligt tre principer: landets BNI per capita, hur många barn som bor i landet (barnpopulation) och hur hög barnadödligheten är (barn som dör innan fem års ålder). Det innebär att låginkomstländer med ung befolkning och hög barnadödlighet (som till exempel Afghanistan, Bangladesh och Tanzania) får proportionerligt mer pengar än medelinkomstländer med små befolkningar (som Paraguay och Mongoliet till exempel).

Arbetet i olika länder ser dock väldigt olika ut beroende på hur utvecklade system landet har för sin välfärd, inkomstfördelning och sociala tjänster. Förutom utvecklingsprogrammen har vi omfattande arbete i humanitära katastrofer orsakade av till exempel konflikter och naturkatastrofer. Här fördelas resurserna utifrån de omedelbara behoven, som till exempel hur många barn som saknar mat och vatten, har tvingats fly från sina hem eller riskerar att utsättas för människohandel.

Vi kan inte säga vad just dina pengar kommer att användas till då det skulle ta alldeles för mycket resurser i anspråk.