Frågor och svar / Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Kan jag köpa någon av varorna och få den hem till mig?

Nej, produkterna används endast inom UNICEFs projekt. Det innebär att varan du köper alltid skickas till någon av UNICEFs programverksamheter.

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort