Frågor och svar / Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Jag vill inte ge pengar varje månad. Kan jag ge pengar en gång om året och ändå vara Världsförälder?

Vi tar självklart tacksamt emot alla gåvor, men för att kallas Världsförälder ska man ha ett autogiro från vilket det automatiskt dras pengar varje månad. Detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att bidra till att barnen får det bättre då det kräver mycket lite administration.

Om du inte vill använda autogiro går det bra att ge pengar via vårt plusgiro 90 20 01-7 eller ge en gåva här.

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort