Frågor och svar / Frågor om skolarbete eller projektarbete

Jag vill ha praktik på UNICEF utomlands. Går det att ordna?

Information om internationell praktik hos UNICEF finns på vår internationella hemsida.

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort